DestroyIcon

Morris
//C
BOOL DestroyIcon(
    HICON hIcon
);
//Delphi
function DestroyIcon(hIcon: DWORD): BOOL;

Funkcja DestroyIcon niszczy ikonę i zwalnia pamięć przez nią zajmowaną.

Parametry
hIcon Uchwyt ikony do zniszczenia. Ikona nie może być w użyciu.
Wartość zwracana
Jeśli funkcja się powiedzie, zwraca wartość różną od zera (True). Jeśli funkcja się nie powiedzie, zwraca wartość 0 (False). Dodatkowe informacje o błędzie można uzyskać za pomocą funkcji GetLastError.
Uwagi
Wywoływanie funkcji DestroyIcon jest konieczne tylko dla ikon i kursorów utworzonych przez następujące funkcje: CreateIconFromResourceEx (jeśli w wywołaniu nie wystąpiła flaga `LR_SHARED`), CreateIconIndirect oraz CopyIcon. Nie należy używać tej funkcji do niszczenia współdzielonej ikony. Współdzielona ikona istnieje tak długo jak długo pozostaje w pamięci moduł, z którego została załadowana. Następujące funkcje pobierają współdzielone ikony: * LoadIcon * LoadImage (jeśli w wywołaniu wystąpi flaga `LR_SHARED`) * CopyImage (jeśli w wywołaniu wystąpi flaga `LR_COPYRETURNORG` oraz parametr hImage wskazuje na współdzieloną ikonę) * CreateIconFromResource * `CreateIconFromResourceEx` (jeśli w wywołaniu wystąpi flaga `LR_SHARED`)
Zobacz też
* CopyIcon * CreateIconFromResource * CreateIconFromResourceEx * CreateIconIndirect

0 komentarzy