PerlMonk

  • Postów: 785
  • Komentarzy: 2217
  • Głosów oddanych: 2065
  • Głosów otrzymanych: 1222