juro

  1. Śląsk
90 punktów #1289 / 7074
5 pkt za Ocena postu
2020-09-16 07:24

Tak bez sprawdzania, przy deklaracji zmiennej nazwa odwołanie do parametru &nazwadzi...

5 pkt za Ocena postu
2018-12-28 19:41

Tylko dlaczego nie zrealizowac tematu jako tabela partycjonowana a aplikacji udostep...

5 pkt za Ocena postu
2018-02-19 21:57

W oracle także możliwe: CREATE TABLE test_tab AS WITH data_set AS (SELECT level FROM...

5 pkt za Ocena postu
2016-11-04 16:40

Logowanie się do bazy danych Oracle

15 pkt za Akceptacja postu
2016-11-04 16:40

Logowanie się do bazy danych Oracle

5 pkt za Ocena postu
2016-06-02 10:12

Trigger sprawdzający istnienie rekordu

5 pkt za Ocena postu
2016-05-30 21:09

Tworzenie wielu tabel za wykonaniem jednego skryptu - Oracle pl/sql

15 pkt za Akceptacja postu
2016-05-30 21:09

Tworzenie wielu tabel za wykonaniem jednego skryptu - Oracle pl/sql

5 pkt za Ocena postu
2016-05-11 10:43

Jak połączyć dwie tabele w jedną?

5 pkt za Ocena postu
2016-05-09 11:57

Jak połączyć dwie tabele w jedną?