1. AM27C256
  • Postów: 24
  • Komentarzy: 60
  • Głosów oddanych: 2
  • Głosów otrzymanych: 14