Megoh

  1. Junior Front-end Developer @ samouk
  2. Gdańsk
  • Postów: 4
  • Komentarzy: 20
  • Głosów oddanych: 15
  • Głosów otrzymanych: 0