furious programming

  1. senior wheel reinventer
  2. Tuchów
Klikam trochę – w Lazarusie.
  • Postów: 9470
  • Komentarzy: 16647
  • Głosów oddanych: 8577
  • Głosów otrzymanych: 5783