Roman Mokrzan

  • Postów: 50
  • Komentarzy: 69
  • Głosów oddanych: 25
  • Głosów otrzymanych: 46