AnyPopup

ŁF
// C
BOOL AnyPopup(VOID);
// Delphi
function AnyPopup: boolean; stdcall;

Funkcja AnyPopup sprawdza, czy otwarte i widoczne jest jakiekolwiek okno typu pop-up. Okno takie musi mieć ustawiony bit widoczności, chociaż nie musi być fizycznie widoczne (może być całkowicie przysłonięte przez inne okna).
Funkcja ta uznana jest za nieprzydatną, została zachowana dla kompatybilności ze starszymi, 16-bitowymi wersjami systemu.

Zwracana wartość
Jeśli widoczne jest okno typu pop-up, zwracana jest niezerowa wartość (true), w przeciwnym wypadku zwrócone zostaje zero (false).

Zobacz też:

0 komentarzy