String

Coldpeer

Obiekt String służy do operowania na łańcuchach (ciągach znakowych). Łańcuchy przechowują litery, liczby i inne znaki. Umieszcza się je pomiędzy cudzysłowami (") lub apostrofami ('). A co, jeśli umieściliśmy nasz string pomiędzy cudzysłowami, a chcemy w nim zastosować cudzysłowy? Przecież zapis:

lektura = "Książka pt. "Potop"";

Jest jak najbardziej niepoprawny. Należy w takim przypadku "zagnieżdżony" cudzysłów poprzedzić backslash'em (\):

lektura = "Książka pt. \"Potop\"";

To samo tyczy się analogicznie apostrofów. Istnieją także inne sekwencje, oprócz \" i \'. Oto lista:

SekwencjaOpis
\bZnak beckspace
\fWysunięcie strony
\nNowy wiersz
\rPowrót karetki
\tTabulacja
\'Apostrof
\"Cudzysłów
\\Backslash (odwrócony ukośnik)

Ciągi znaków, którymi posługujemy się w języku JavaScript (EcmaScript), są obiektami. Tworząc obiekty, nie trzeba jawnie wywoływać konstruktora, ze względu na ich powszechny użytek. Oznacza to, że zapis:

var ala = "Ala ma kota";

Jest równoważny zapisowi:

var ala = new String("Ala ma kota");

Obiekt String udostępnia kilka metod i właściwości. Oto one:

Metody

MetodaOpis
bigPowiększenie rozmiaru czcionki
blinkMigający tekst
boldPogrubiony tekst
charAtLitera występująca na danej pozycji
charCodeAtKod litery występującej na danej pozycji
concatDołącza ciągi znaków do łańcucha
fontColorKolor czcionki
fontSizeRozmiar czcionki
indexOfIndeks wystąpienia podciągu w łańcuchu
italicsPochylenie tekstu (kursywa)
lastIndexOfIndeks wystąpienia podciągu w łańcuchu, szukając od końca
replaceZamienia dany podciąg, na inny podciąg
smallPomniejszenie rozmiaru czcionki
strikePrzekreślenie tekstu
subIndeks dolny
supIndeks górny
substrOkreślony podciąg łańcucha
toLowerCaseZamienia wielkość liter w łańcuchu na małe
toUpperCaseZamienia wielkość liter w łańcuchu na wielkie

Właściwości

WłaściwośćOpis
lengthZwraca ilość znaków w łańcuchu

1 komentarz

var ala = "Ala ma kota";

nie zawsze jest równoważne

var ala = new String("Ala ma kota");

np. przy zapisie

var url = window.location;

nie będzie można używać metod obiektu String na zmiennej url