Min

Coldpeer
Math.min(x, y);

Metoda obiektu Math zwraca tzw. mniejszą z dwóch liczb przekazanych do parametrów x i y. Spójrz na przykład:

alert(Math.min(10, 3));

Komunikat wyświetli: 3, ponieważ liczba 3 (przekazana w pierwszym parametrze) jest mniejsza od 10. Inny przykład:

alert(Math.min(2, 4));

Komunikat wyświetli oczywiście:

2

Zobacz też:

0 komentarzy