Zamiana tekstu na grafikę - nowa linia - br

0

Przerabiam pewien kod . Jestem laikiem. Kod ten tworzy z tekstu grafikę . Aczkolwiek chciałbym by tekst był zawijany bądź uznawał br a także nie wiem jak zamienić pole tekstowe na pole typu "<textarea name=... . Chodzi mi o te pole rozszerzone i by te pole jak wyżej uznało entery.
Mam nadzieję iż temat wylądował w dobrym dziale i jakoś pomożecie.

<?php

// link to the font file no the server
$fontname = 'font/Verdana.ttf';
// controls the spacing between text
$i=30;
//JPG image quality 0-100
$quality = 90;

function create_image($user){

    global $fontname;  
    global $quality;
    $file = "covers/".md5($user[0]['name'].$user[1]['name'].$user[2]['name']).".jpg";  

  // if the file already exists dont create it again just serve up the original  
  //if (!file_exists($file)) {  

      // define the base image that we lay our text on
      $im = imagecreatefromjpeg("pass.jpg");

      // setup the text colours
      $color['grey'] = imagecolorallocate($im, 54, 56, 60);
      $color['green'] = imagecolorallocate($im, 55, 189, 102);

      // this defines the starting height for the text block
      $y = imagesy($im) - $height - 500;

    // loop through the array and write the text  
    foreach ($user as $value){
      // center the text in our image - returns the x value
      $x = center_text($value['name'], $value['font-size']); 
      imagettftext($im, $value['font-size'], 0, $x, $y+$i, $color[$value['color']], $fontname,$value['name']);
      // add 32px to the line height for the next text block
      $i = $i+25; 

    }
      // create the image
      imagejpeg($im, $file, $quality);

  //}

    return $file;  
}

function center_text($string, $font_size){

      global $fontname;

      $image_width = 800;
      $dimensions = imagettfbbox($font_size, 0, $fontname, $string);

      return ceil(($image_width - $dimensions[1]) / 10);       
}

  $user = array(

    array(
      'name'=> 'Tutuł aukcji', 
      'font-size'=>'27',
      'color'=>'grey'),

    array(
      'name'=> 'Treść aukcji - wiersz 1',
      'font-size'=>'11',
      'color'=>'grey'),

    array(
      'name'=> 'Treść aukcji - wiersz 2',
      'font-size'=>'11',
      'color'=>'grey'
      )

  );

  if(isset($_POST['submit'])){

  $error = array();

    if(strlen($_POST['name'])==0){
      $error[] = 'Uzupełnij Tytuł';
    }

    if(strlen($_POST['job'])==0){
      $error[] = 'Uzupełnij wiersz';
    }    

    if(strlen($_POST['email'])==0){
      $error[] = 'Uzupełnij wiersz';
    }

  if(count($error)==0){

  $user = array(

    array(
      'name'=> $_POST['name'], 
      'font-size'=>'27',
      'color'=>'grey'),

    array(
      'name'=> $_POST['job'],
      'font-size'=>'16',
      'color'=>'grey'),

    array(
      'name'=> $_POST['email'],
      'font-size'=>'13',
      'color'=>'green'
      )

  );   

  }

  }

// run the script to create the image
$filename = create_image($user);

?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title></title>
<link href="../style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<style>
input{
  border:1px solid #ccc;
  padding:8px;
  font-size:14px;
  width:300px;
  }

.submit{
  width:110px;
  background-color:#FF6;
  padding:3px;
  border:1px solid #FC0;
  margin-top:20px;}  

</style>

</head>

<body>

<?php include '../includes/header.php';
    $link = '| <a href="http://papermashup.com/dynamically-add-form-inputs-and-submit-using-jquery/">Back To Tutorial</a>';
?>

<img src="<?=$filename;?>?id=<?=rand(0,1292938);?>" width="800" height="600"/><br/><br/>

<ul>
<?php if(isset($error)){

  foreach($error as $errors){

    echo '<li>'.$errors.'</li>';

  }

}?>
</ul>

<p>Edytor aukcji</p>

<div class="dynamic-form">
<form action="" method="post">
<label>Tytuł aukcji</label>
<input type="text" value="<?php if(isset($_POST['name'])){echo $_POST['name'];}?>" name="name" maxlength="15" placeholder="Tytuł aukcji"><br/>
<label>Wiersz 1</label>
<input type="text" value="<?php if(isset($_POST['job'])){echo $_POST['job'];}?>" name="job" placeholder="Wiersz 1"><br/>
<label>Wiersz 2</label>
<input type="text" value="<?php if(isset($_POST['email'])){echo $_POST['email'];}?>" name="email" placeholder="Wiersz 2"><br/>
<input name="submit" type="submit" class="btn btn-primary" value="Wygeneruj aukcje" />

</form>
</div>

<?php include '../includes/footer.php';?>

</body>
</html> 
0

Dołącz wszystkie kody źródłowe, które includujesz, żebym nie musiał ogarniać 18 errorów, które towarzyszą kodowi, który podałeś.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0