Programistyczne WTF jakie Was spotkały

8

true.png

3

ftp://ftp.icm.edu.pl/../../../../..[...]./../../../../../../../../../

Tak, można sobie przechodzić do katalogu nadrzędnego mimo, że jesteśmy w korzeniu.

11

Składam przez bank wniosek o "500+", bo mogę ;) Szkoda, że mój bank założył, że nie mogę być w szczęśliwym związku małżeńskim. Ja rozumiem, że FB mówi o 50+ płciach. Ja rozumiem, że ludzie mają dzisiaj różne podejście do związków, ale ... CZY MÓJ BANK NAPRAWDĘ NIE POZWALA MI KLIKNĄĆ ŻONATY / ZAMĘŻNA?! Nosz to już jest jednak przesadaZrzut ekranu 2021-06-15 o 19.05.12.png :)

Edit: Wdowcem też być nie mogłem, ale to pewnie wg wyliczeń na podstawie średniej długości życia dla obu płci - kobitki żyją dłużej :)

14

Migracja starego systemu napisanego w cobolu do javy i front w angularze.
Migracja dla użytkownika ma być 1:1 (tzn wszystkie ekrany, zachowania itd).

Po paru miesiącach klient zobaczył efekt - apka w przeglądarce wygląda jak screeny z terminala (tak było uzgodnione)
Ale klient się nie spodziewał że będzie to "aż tak identyczne" i zarzucił że zamiast zmigrowanej aplikacji pokazujemy emultaor mainframe, którym łączymy się do starej aplikacji :D

5

Oracle, taki duży, taki fajny, taki dopracowany...
Dzisiaj kolejny raz stary klient dzwoni i płacze, że mu się dokumenty wolno drukują, że jak puszczą to muszą czekać po ~2 minuty na każdy wydruk. No to się łączę i paczę co się tam dzieje. Zapytanie wyciągające dane dla jednego wydruku (nie biczujcie za nazwy tabel/pól - ja tam pracowałem tylko jakiś czas, stan zastany, a z byłymi klientami mam na tyle dobry kontakt, że czasami dzwonią do mnie bo mają większą szansę, że pomogę :p):

SELECT z.nr_zam, z.data_zam, n.id_k,n.id_a, CASE WHEN Trim(a.komunikator) IS NULL THEN a.miasto ELSE a.komunikator END miasto,Trim(a.ulica || ' ' || a.numer) adres,'$' || to_char(z.nr_zam)||to_char(z.data_zam, 'yyyymmdd') kod_zam,Sum(p.ilosc_kg) masa 
FROM zhzbiorcze z, zhnag n, zhpoz p, koadresy a 
WHERE n.nr_zam = z.nr_zam AND n.data_zam = z.data_zam AND p.nr_zam = z.nr_zam AND p.data_zam = z.data_zam AND a.id_k = n.id_k AND a.id_a = n.id_a AND a.is_deleted = 'N' 
GROUP BY z.nr_zam,z.data_zam,n.id_k,n.id_a,a.komunikator,a.miasto,a.ulica,a.numer,z.kolejnosc 
ORDER BY z.kolejnosc desc 

Jeszcze taka uwaga - oracle długo nie rozpoznawał słowa join - left join zapisywało się tak: SELECT * FROM a, b WHERE b.id(+) = a.id co oznacza SELECT * FROM a LEFT JOIN b on b.id = a.id - ten (+) oznaczał, że z "tej strony" rekordu może nie być. ANSI Join jest wspierany od wersji 9i (której chyba nikt nie używał, więc tak naprawdę od wersji 10g, czyli gdzieś od 2003 roku)

Plan:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id | Operation                 | Name        | Rows | Bytes | Cost (%CPU)| Time   |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  0 | SELECT STATEMENT             |          |   1 |  114 |   6 (17)| 00:00:01 |
|  1 | SORT GROUP BY              |          |   1 |  114 |   6 (17)| 00:00:01 |
|  2 |  NESTED LOOPS              |          |   1 |  114 |   5  (0)| 00:00:01 |
|  3 |  NESTED LOOPS              |          |  17 |  114 |   5  (0)| 00:00:01 |
|  4 |   NESTED LOOPS             |          |   1 |  98 |   3  (0)| 00:00:01 |
|  5 |   MERGE JOIN CARTESIAN         |          |   1 |  77 |   3  (0)| 00:00:01 |
|  6 |    TABLE ACCESS FULL          | ZHZBIORCZE     |   1 |  35 |   2  (0)| 00:00:01 |
|  7 |    BUFFER SORT             |          | 2821 |  115K|   1  (0)| 00:00:01 |
|  8 |    TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED| KOADRESY      | 2821 |  115K|   1  (0)| 00:00:01 |
|* 9 |     INDEX SKIP SCAN          | IDX_KOADRESY    | 1215 |    |   1  (0)| 00:00:01 |
|* 10 |   TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED | ZHNAG       |   1 |  21 |   0  (0)| 00:00:01 |
|* 11 |    INDEX RANGE SCAN          | IDX_ZHNAG_DATA_KON |   1 |    |   0  (0)| 00:00:01 |
|* 12 |   INDEX RANGE SCAN           | I_ZHPOZ1      |  17 |    |   2  (0)| 00:00:01 |
| 13 |  TABLE ACCESS BY INDEX ROWID      | ZHPOZ       |   1 |  16 |   2  (0)| 00:00:01 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

szybka zmiana na:

SELECT z.nr_zam, z.data_zam, n.id_k,n.id_a, CASE WHEN Trim(a.komunikator) IS NULL THEN a.miasto ELSE a.komunikator END miasto,Trim(a.ulica || ' ' || a.numer) adres,'$' || to_char(z.nr_zam)||to_char(z.data_zam, 'yyyymmdd') kod_zam,Sum(p.ilosc_kg) masa 
FROM zhzbiorcze z, zhnag n, zhpoz p, koadresy a 
WHERE n.nr_zam = z.nr_zam AND n.data_zam = z.data_zam AND p.nr_zam(+) = z.nr_zam AND p.data_zam(+) = z.data_zam AND a.id_k = n.id_k AND a.id_a = n.id_a AND a.is_deleted = 'N' 
GROUP BY z.nr_zam,z.data_zam,n.id_k,n.id_a,a.komunikator,a.miasto,a.ulica,a.numer,z.kolejnosc 
ORDER BY z.kolejnosc desc 

czyli tabela zhpoz zamiast łączyć się przez join łączy się przez left join i nagle czas wykonania zapytania spada do ok. 3-4 sekund... A nowy plan wygląda tak:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id | Operation                | Name        | Rows | Bytes | Cost (%CPU)| Time   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  0 | SELECT STATEMENT             |          |   1 |  114 |   6 (17)| 00:00:01 |
|  1 | SORT GROUP BY              |          |   1 |  114 |   6 (17)| 00:00:01 |
|  2 |  NESTED LOOPS OUTER           |          |   1 |  114 |   5  (0)| 00:00:01 |
|  3 |  NESTED LOOPS             |          |   1 |  98 |   3  (0)| 00:00:01 |
|  4 |   MERGE JOIN CARTESIAN         |          |   1 |  77 |   3  (0)| 00:00:01 |
|  5 |   TABLE ACCESS FULL          | ZHZBIORCZE     |   1 |  35 |   2  (0)| 00:00:01 |
|  6 |   BUFFER SORT             |          | 2821 |  115K|   1  (0)| 00:00:01 |
|  7 |    TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED| KOADRESY      | 2821 |  115K|   1  (0)| 00:00:01 |
|* 8 |    INDEX SKIP SCAN          | IDX_KOADRESY    | 1215 |    |   1  (0)| 00:00:01 |
|* 9 |   TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED | ZHNAG       |   1 |  21 |   0  (0)| 00:00:01 |
|* 10 |   INDEX RANGE SCAN          | IDX_ZHNAG_DATA_KON |   1 |    |   0  (0)| 00:00:01 |
| 11 |  TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED  | ZHPOZ       |   1 |  16 |   2  (0)| 00:00:01 |
|* 12 |   INDEX RANGE SCAN           | I_ZHPOZ1      |  17 |    |   2  (0)| 00:00:01 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZHZBIORCZE to tabela z numerami zamówień do drukowania i nigdy tam nie ma więcej niż 10-20 rekordów więc indeks na tej tabeli jest co najmniej dyskusyjny.

W obu przypadkach dane zwracane są dokładnie takie same - zawsze jest przynajmniej jeden rekord w p odpowiadający z.

Jeśli ktoś miał by jakieś wytłumaczenie dlaczego tak to chętnie wysłucham bo dla mnie, mimo iż wiem na czym polega różnica w zapytaniach, to nie jestem w stanie pojąć różnicy w czasie wykonania.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0