Pong online multiplayer - phaser js + WebRTC

4

Hej,

pong

moja pierwsza prosta gra sieciowa oparta na komunikacji WebRTC,
można pograć z żywym przeciwnikiem pod warunkiem, że obie przeglądarki wspierają WebRTC.
Gra korzysta z biblioteki phaser.js
Zasady proste, aż do bólu :)

link do gry - www.pong-multiplayer.eu

1

Fajnie byłoby przeczytać jakiś artykuł w stylu "post mortem" (Taka refleksja jak na Gamasutra.com), który by analizował co poszło dobrze w developerce, co poszło źle, z czym były problemy, czy WebRTC jest już gotowe do używania itp.

To, przynajmniej dla mnie, byłoby bardziej ciekawe niż samo granie w grę typu pong.

2

Ok, więc do rzeczy :)

Po pierwsze nie jest trudno się w wgryźć w temat, bo WebRTC jest dobrze opisana i udokumentowana:
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebRTC_API

Na dodatek z implementacją WebRTC na potrzeby takiej małej aplikacji nie ma większych problemów.
Mamy tylko jeden strumień (dane) pomiędzy użytkownikami, którego stan obserwujemy.
Co innego w bardziej złożonych aplikacjach gdzie mamy strumienie video, audio, danych, połączenia punkt<->wielopunkt, ... ale to nie ten przypadek.

Wiadomo trudnością w aplikacjach sieciowych jest potrzeba reagowania na potencjalne problemy z połączeniem, a te mogą się pojawić spontanicznie.
WebRTC jest w stanie się "naprawić" tzn wejść w stan "disconnected" i po rozwiązaniu problemów wrócić do stanu "connected".
Ciężko jest jednak takie zachowanie wymusić, w sieci nic nie znalazłem jak symulować problemy z połączeniem via webrtc,
a odłączanie co chwila laptopa od wifi jest męczące, niepewne i w ogóle do d... :)

Dlatego jeśli strumień danych zostanie nawet chwilowo "uszkodzony", traktuje to jako całkowitą utratę połączenia.
Zadbałem o czytelne informowanie uczestników gry o tym fakcie oraz o możliwość ponownego dołączenia do tej samej rozgrywki.
Gdyby udało mi się znaleźć odpowiednie narzędzie do symulowania problemów z połączeniami to chętnie bym dodał aplikacji więcej "sprytu" :)
Może ktoś z Was mógłby coś podpowiedzieć w tej materii.

poza tym korzystanie z webrtc wymaga:

 • postawienia serwera STUN/TURN na jakiejś maszynie w sieci, do translacji NAT
 • posiadanie kanału komunikacji do początkowej negocjacji połączenia WebRTC, np serwera websocket

Minusem jest na pewno brak wsparcia przez wszystkie przeglądarki, działa bez problemu w FF, CH, O.

Trudno też testować całość. Testowanie ma sens jeśli uruchamia się aplikacje z dwóch różnych sieci.
W sieci lokalnej nie ma translacji NAT, połączenia jest zestawiane błyskawicznie, a komunikacja praktycznie bez opóźnień.
W warunkach domowych mogłem potestować jedynie na szybkim połączeniu stacjonarnym (100 / 10 MB), mobilnym (1 / 0.25 MB) i komórkowym lte.
Działało, a opóźnienia były na tyle małe, że nie psuły przyjemności z gry :)

Tyle w skrócie z moich przemyśleń :D

0

@lhp: wrzucales gdzies na guthuba/bitbucketa ?

2
WhiteLightning napisał(a):

@lhp: wrzucales gdzies na guthuba/bitbucketa ?

nie upubliczniałem całego kodu, czuje w nim potencjał komercyjny ;)

ale klasę opakowującą RTC mogę zapodać:

import {Observable, Subscriber, Subject, ReplaySubject, Subscription } from 'rxjs';

export const enum WebRTCPeerConnectionStateTypes {
  Connecting = "[RTC] Connecting",
  Connected = "[RTC] Connected",
//  Exit = "[RTC] Exit",
  Failed = "[RTC] Failed",
//  Closed = "[RTC] Closed"
}

interface DataChannel {
  readyState:string; //experimental
  send:(data:any) => void;
  onopen:(ev:Event) => void; //experimental
  onmessage:(ev:Event) => void; //experimental
  onclose:(ev:Event) => void; //experimental
  close:() => void;
}

export class WebRTCPeerConnectionState {
  constructor(
    public state: WebRTCPeerConnectionStateTypes,
    public failedReason: string = null
  ) {}
}

export class WebRTCPeerConnection {

  private rtcCfg:object = {
    iceServers:[
      {urls:["stun:xx.xx.xxx.xx:xxxx"]},
      {urls:["turn:xx.xx.xxx.xx:xxxx"], username:"xxxxxx", credential:"xxxxxxxx"}
    ]
  };

  private initialized:boolean = false;
  private webRTCSupported:boolean;

  private rtcPeerConnection:RTCPeerConnection;
  private connectionState:WebRTCPeerConnectionState;
  private dataChannel:DataChannel;

  private stateObserver:Subscriber<WebRTCPeerConnectionState>;
  private state$:Subject<WebRTCPeerConnectionState>;
  private stateSub:Subscription;

  private dataObserver:Subscriber<object>;
  private data$:Subject<object>;
  private dataSub:Subscription;

  constructor(
    private connectionMaster:boolean,
    private sendMessageToRemote:Function,
    private debugMode:boolean
  ) {

    this.state$ = new ReplaySubject();
    this.stateSub = (new Observable(observer => {
      this.stateObserver = observer;
    })).subscribe(this.state$);

    this.data$ = new Subject();
    this.dataSub = (new Observable(observer => {
      this.dataObserver = observer;
    })).subscribe(this.data$);

  }

  ini() {

    if(this.initialized) {
      throw new Error("Instance already initialized.");
    }

    this.initialized = true;

    this.setStateConnecting();

    if (WebRTCPeerConnection.browserSupportWebRTC()) {
      this.webRTCSupported = true;
      this.iniWebRTC();
    } else {
      this.webRTCSupported = false;
      this.setStateFailed("WebRTC not supported.");
    }

  }

  private iniWebRTC() {

    this.rtcPeerConnection = new RTCPeerConnection(this.rtcCfg);  //experimental

    this.rtcPeerConnection.oniceconnectionstatechange = 
      this.onIceConnectionStateChange.bind(this); //experimental

    this.rtcPeerConnection.onicecandidate = 
      this.onIceCandidate.bind(this); //experimental

    if(this.connectionMaster) {

      this.dataChannel = this.rtcPeerConnection["createDataChannel"]("dataChannel"); //experimental
      this.dataChannel.onopen //experimental
        = (ev:Event) => {
          this.setStateConnected();
          this.logInternalStates();
        }
      this.dataChannel.onmessage //experimental
        = (ev:Event) => {
//          console.log("channel data message", ev["data"]);
          try { this.dataObserver.next(JSON.parse(ev["data"])); } catch (ex) {}
        };  
      this.dataChannel.onclose //experimental
        = (ev:Event) => {
          this.setStateFailed("Data channel suddenly closed");
        };  

      this.createOffer();

    } else {

      this.rtcPeerConnection["ondatachannel"] //experimental
        = (ev:Event) => {
          this.dataChannel = ev["channel"];
          this.dataChannel.onopen //experimental
            = (ev:Event) => {
              this.setStateConnected();
              this.logInternalStates();
            }
          this.dataChannel.onmessage //experimental
            = (ev:Event) => {
//              console.log("channel data message", ev["data"]);
              try { this.dataObserver.next(JSON.parse(ev["data"])); } catch (ex) {}
            };  
          this.dataChannel.onclose //experimental
            = (ev:Event) => {
              this.setStateFailed("Data channel suddenly closed");
            };  
        }

    }

    this.logInternalStates();

  }

  destroy() {

    if(!this.initialized) {
      throw new Error("Instance not initialized yet. Call method ini().");
    }

    if(this.rtcPeerConnection) {
      this.rtcPeerConnection.close();
      this.rtcPeerConnection.oniceconnectionstatechange = null;
      this.rtcPeerConnection.onicecandidate = null;
      this.rtcPeerConnection["ondatachannel"] = null;
      this.rtcPeerConnection = null;
    }

    if(this.dataChannel) {
      this.dataChannel.onopen = null;
      this.dataChannel.onmessage = null;
      this.dataChannel.onclose = null;
      this.dataChannel = null;
    }

    this.stateSub.unsubscribe();
    this.state$.unsubscribe();
    this.dataSub.unsubscribe();
    this.data$.unsubscribe();

    this.logStatus("!!!WRAPPER TOTAL DESTROYED!!!");

  }

  subscribeState(observer:{next:(state:WebRTCPeerConnectionState)=>void}) {

    if(this.initialized) {
      throw new Error("Instance already initialized.");
    }

    return this.state$.subscribe(observer);

  }

  //wysyla dane do zdalnego klienta
  sendData(data:string) {
    if(this.connectionState.state !== WebRTCPeerConnectionStateTypes.Connected) {
      throw new Error("Data channel is unavailable.");
    }

    try {
      "open" === this.dataChannel.readyState && this.dataChannel.send(data);

    //for chrome bug fix, mimo ze readyState ma wartosc open send rzuca 
    //wyjatek DOMException "Failed to execute 'send' on 'RTCDataChannel'  
    } catch (ex) {} 

  }

  //subskrybuje dane od zdalnego klienta
  subscribeData(observer:{next:(data:object)=>void}) {
    return this.data$.subscribe(observer);
  }

  setReceivedMessage(msg:string) {

    if(!this.initialized) {
      throw new Error("Instance not initialized yet. Call method ini().");
    }

    if(this.webRTCSupported) {

      let data:object;
      try { data = JSON.parse(msg); } catch (ex) {}

      if(data && "offer" === data["type"] && data["sdp"]) {

        this.logStatus("received offer");

//        this.rtcPeerConnection.setRemoteDescription(new RTCSessionDescription({type:"offer", sdp:"foo"})) //SYMULOWANE WYWOLANIE BLEDU
        this.rtcPeerConnection.setRemoteDescription(new RTCSessionDescription(data))
          .then(
            () => this.createAnswer(),
            (err:object) => {
              this.setStateFailed(err.toString())
            }
          );

      } else if(data && "answer" === data["type"] && data["sdp"]) {    

        this.logStatus("received answer");

//        this.rtcPeerConnection.setRemoteDescription(new RTCSessionDescription({type:"offer", sdp:"foo"})) //SYMULOWANE WYWOLANIE BLEDU
        this.rtcPeerConnection.setRemoteDescription(new RTCSessionDescription(data))
          .then(
            () => {},
            (err:object) => {
              this.setStateFailed(err.toString())
            }
          );

      } else if(data && data["candidate"]) {

        this.logStatus("received candidate");

//        this.rtcPeerConnection.addIceCandidate(new RTCIceCandidate({candidate:null})) //SYMULOWANE WYWOLANIE BLEDU
        this.rtcPeerConnection.addIceCandidate(new RTCIceCandidate(data))
          .catch(
            (err:object) => {
              this.setStateFailed(err.toString())
            }
          );  

      } else {
        this.logStatus("received unknow data");
      }

    }

  }

  manualInterruptConnection(sig:number) {
    this.logStatus(`Requested manual interrupt connection for sig=${sig}.`);
    switch(sig) {
      case 1:
        if(!this.rtcPeerConnection) throw new Error("Rtc peer conneciton not exists.");
        this.rtcPeerConnection.close();
        break;
      case 2:
        if(!this.dataChannel) throw new Error("Data channel not exists.");
        this.dataChannel.close();
        break;
    }
  }

  static browserSupportWebRTC():boolean {

//    return false; //SYMULOWANE WYWOLANIE BLEDU

    if(!!~window.navigator.userAgent.indexOf("Edge")) return false;

    var isWebRTCSupported:boolean = !!(
      navigator["webkitGetUserMedia"] ||
      navigator["mozGetUserMedia"] ||
      navigator["msGetUserMedia"] ||
      window["RTCPeerConnection"]
    );

    return isWebRTCSupported;
  }

  private createOffer() {

//    this.rtcPeerConnection.createOffer(null, null, {}).then( //SYMULOWANE WYWOLANIE BLEDU
    this.rtcPeerConnection.createOffer().then(
      (offer: RTCSessionDescription) => {
        this.rtcPeerConnection.setLocalDescription(offer); //experimental
        this.sendMessageToRemote(JSON.stringify(offer));
      },
      (err:object) => {
        this.setStateFailed(err.toString())
      }
    );
  }

  private createAnswer() {

//    this.rtcPeerConnection.createAnswer(null, null).then( //SYMULOWANE WYWOLANIE BLEDU
    this.rtcPeerConnection.createAnswer().then( //experimental
      (answer:RTCSessionDescription) => {
        this.rtcPeerConnection.setLocalDescription(answer); //experimental
        this.sendMessageToRemote(JSON.stringify(answer));
      },
      (err:object) => {
        this.setStateFailed(err.toString())
      }
    );
  }

  private onIceCandidate(ev:RTCPeerConnectionIceEvent) {
    if(ev.candidate) {
      this.sendMessageToRemote(JSON.stringify(ev.candidate.toJSON()));
    }
  }

  private onIceConnectionStateChange(ev:Event) {

    switch(this.rtcPeerConnection.iceConnectionState) { //experimental

      /*
       * nie uzywamy tych stanow, dlatego sa zakomentowane 
       */
//      case "new":
//      case "checking":
//        this.setStateConnecting();
//        break;
//      
//      case "connected":
//      case "completed":
//        this.setStateConnected();
//        break;

      case "failed":
        this.setStateFailed("ice connection state " + this.rtcPeerConnection.iceConnectionState);
        break; 

//      case "disconnected":
//      case "closed":
//        this.setStateFailed("ice connection state " + this.rtcPeerConnection.iceConnectionState);
//        break; 

    }

    this.logInternalStates();

  }

  private setStateConnecting() {
    this.connectionState = new WebRTCPeerConnectionState(
      WebRTCPeerConnectionStateTypes.Connecting
    );
    this.stateObserver.next(this.connectionState);
  }

  private setStateConnected() {
    this.connectionState = new WebRTCPeerConnectionState(
      WebRTCPeerConnectionStateTypes.Connected
    );
    this.stateObserver.next(this.connectionState);
  }

  private setStateFailed(reason:string) {
    this.connectionState = new WebRTCPeerConnectionState(
      WebRTCPeerConnectionStateTypes.Failed,
      reason
    );
    this.stateObserver.next(this.connectionState);
    this.logFailed(reason);
  }

  private logInternalStates() {
    this.logStatus(
      "SIGNALING_STATE:" + (this.rtcPeerConnection ? this.rtcPeerConnection.signalingState : "rtcPeerConnection not exists") + " " +
      "ICE_CONNECTION_STATE:" + (this.rtcPeerConnection ? this.rtcPeerConnection.iceConnectionState : "rtcPeerConnection not exists") + " " +
      "MY_STATE.STATE:" + this.connectionState.state + " " +
      "MY_STATE.FAILED_MSG:" + this.connectionState.failedReason + " " +
      "CHANNEL_DATA:" + (this.dataChannel ? this.dataChannel.readyState : "dataChannel not exists")
    );
  }

  private logStatus(status:string) {
    this.debugMode && console.log("WebRTC LOG STATUS >>", status);
  }

  private logFailed(reason:any) {
    this.debugMode && console.log("WebRTC LOG FAILED >>", reason);
  }

}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0