Tworzenie prymitywu w C++/ biblioteka SFML

0

Próbuje stworzyć program tworzący kształt. Przy próbie nadania mu koloru pojawia się błąd:

error: no matching function for call to 'sf::RectangleShape::setFillColor(int, int, int)'|
#include <SFML/Graphics.hpp>

int main()
{
  sf::RenderWindow okno( sf::VideoMode( 1280, 800, 32 ), "Program" );
  sf::RectangleShape podloga( sf::Vector2f( 800, 100 ) ); // prostokąt
  podloga.setPosition( 0, 0 ); // pozycja
  podloga.setFillColor( 0, 0, 0); //kolor

  while( okno.isOpen() )
  {
    sf::Event zdarzenie;
    while( okno.pollEvent( zdarzenie ) )
    {
      if( zdarzenie.type == sf::Event::Closed )
         okno.close();

      if( zdarzenie.type == sf::Event::KeyPressed && zdarzenie.key.code == sf::Keyboard::Escape )
         okno.close();

    }
    okno.draw(podloga);
    okno.clear( sf::Color( 0, 0, 32 ) );
    okno.display();
  }
  return 0;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0