Brakująca klasa w REST CLIENT.

0

Witam,

Zamierzam napisać klienta restowego do mojej aplikacji restowej.
Ściągnąłem wszystkie wymagane mavena zależności, ale wciąż dostaję poniższy wyjątek.
Będę bardzo zobowiązany, za wszelką pomoc.

Treść wyjątku:

--- exec-maven-plugin:1.2.1:exec (default-cli) @ TestService ---
Exception in thread "main" java.lang.RuntimeException: java.lang.ClassNotFoundException: org.glassfish.jersey.client.JerseyClientFactory
  at javax.ws.rs.client.ClientFactory.getFactory(ClientFactory.java:92)
  at javax.ws.rs.client.ClientFactory.newClient(ClientFactory.java:103)
  at com.mycompany.testservice.ClientRS.main(ClientRS.java:9)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: org.glassfish.jersey.client.JerseyClientFactory
  at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:381)
  at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:424)
  at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:331)
  at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:357)
  at java.lang.Class.forName0(Native Method)
  at java.lang.Class.forName(Class.java:264)
  at javax.ws.rs.client.FactoryFinder.newInstance(FactoryFinder.java:114)
  at javax.ws.rs.client.FactoryFinder.find(FactoryFinder.java:206)
  at javax.ws.rs.client.ClientFactory.getFactory(ClientFactory.java:75)
  ... 2 more

pom.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>com.mycompany</groupId>
  <artifactId>TestService</artifactId>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>
  <packaging>war</packaging>

  <name>TestService</name>

  <properties>
    <endorsed.dir>${project.build.directory}/endorsed</endorsed.dir>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
  </properties>

  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>javax</groupId>
      <artifactId>javaee-web-api</artifactId>
      <version>7.0</version>
      <scope>provided</scope>
    </dependency>

<dependency>
  <groupId>javax.ws.rs</groupId>
  <artifactId>javax.ws.rs-api</artifactId>
  <version>2.0-m10</version>
  <type>jar</type>
</dependency>

<dependency>
  <groupId>org.glassfish.jersey.core</groupId>
  <artifactId>jersey-client</artifactId>
  <version>2.22.1</version>
</dependency>

<dependency>
  <groupId>org.glassfish.jersey.connectors</groupId>
  <artifactId>jersey-apache-connector</artifactId>
  <version>2.22.1</version>
</dependency>

<dependency>
  <groupId>com.sun.jersey.contribs</groupId>
  <artifactId>jersey-apache-client</artifactId>
  <version>1.17</version>
</dependency>

  </dependencies>

  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
        <version>3.1</version>
        <configuration>
          <source>1.7</source>
          <target>1.7</target>
          <compilerArguments>
            <endorseddirs>${endorsed.dir}</endorseddirs>
          </compilerArguments>
        </configuration>
      </plugin>
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-war-plugin</artifactId>
        <version>2.3</version>
        <configuration>
          <failOnMissingWebXml>false</failOnMissingWebXml>
        </configuration>
      </plugin>
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-dependency-plugin</artifactId>
        <version>2.6</version>
        <executions>
          <execution>
            <phase>validate</phase>
            <goals>
              <goal>copy</goal>
            </goals>
            <configuration>
              <outputDirectory>${endorsed.dir}</outputDirectory>
              <silent>true</silent>
              <artifactItems>
                <artifactItem>
                  <groupId>javax</groupId>
                  <artifactId>javaee-endorsed-api</artifactId>
                  <version>7.0</version>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
              </artifactItems>
            </configuration>
          </execution>
        </executions>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>
</project>

Test.java:


package com.mycompany.testservice;

import javax.ws.rs.client.Client;
import javax.ws.rs.client.ClientFactory;

public class ClientRS {

  public static void main(String[] args) {
    Client client = ClientFactory.newClient();
//    WebTarget target = client.target("http://localhost:8080/CoffeRest/web-api/hello");
//    String text = target.request().get(String.class);
  }
}
0

Rozwiązanie to już widziałem w google :D.
To rozwiązanie korzysta z RESREasy, który "implementuje" JBOSS.
Ja potrzebuję rozwiązanie, które "implementuje" Glassfisha.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0