Nie potrafię użyć tekstu z pola tekstowego

0

http://wklej.to/Xe2OM

Nie potrafię użyć tego

public void kopiowanie(){
  System.out.println(sciezka);
  Path source = Paths.get("d:\\gyld.png");
  Path target1 = Paths.get("e:\\gyld.png");

  try
  {
    Files.copy(source, target1, StandardCopyOption.REPLACE_EXISTING, StandardCopyOption.COPY_ATTRIBUTES);
  }
  catch (IOException e) 
  {
    e.printStackTrace();
  }
}

Chodzi o to aby po wpisaniu ścieżek do pól tekstowych następowało kopiowanie pliku z source do target1.

dodanie wcięć w kodzie - fp

0

Ale tu nie ma żadnych pól tekstowych.

0

Tak to jest jak się używa kopiuj- wklej a później się nie rozumie kodu.. :)

0
bakeraw2 napisał(a):

Tak to jest jak się używa kopiuj- wklej a później się nie rozumie kodu.. :)

Ależ Pan pomocny.Robiłem to według poradników lecz utknąłem w tym punkcie.

0

Ale Ty tam nie w swoim kodzie nie masz pól tekstowych więc jak chcesz to zrobić? Najpierw pokaż kod w którym masz pole tekstowe, ponieważ jak na razie nie wiem w czym masz problem.

1

Dodaj przycisk inicjujący kopiowanie, albo do pól tekstowych dodaj KeyListenera i kopiuj po wypełnieniu obu pól i naciśnięciu ENTER.

0
bakeraw2 napisał(a):

Ale Ty tam nie w swoim kodzie nie masz pól tekstowych więc jak chcesz to zrobić? Najpierw pokaż kod w którym masz pole tekstowe, ponieważ jak na razie nie wiem w czym masz problem.

http://wklej.to/Xe2OM

Wkleiłem w 1 poście ten link.

1

Tu masz implementacje na szybko:

import javax.swing.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.nio.file.StandardCopyOption;

public class Frame extends JFrame {
  private JTextField sourceTF;
  private JTextField targetTF;

  public Frame() {
    setUpFrame();
    initializeComponents();
  }

  private void setUpFrame() {
    setSize(600, 300);
    setLocationRelativeTo(null);
  }

  private void initializeComponents() {
    sourceTF = new JTextField(15);
    targetTF = new JTextField(15);
    JButton copyBtn = new JButton("Kopiuj");
    copyBtn.addActionListener(new CopyBtnListener());

    JPanel panel = new JPanel();
    panel.add(sourceTF);
    panel.add(targetTF);
    panel.add(copyBtn);

    add(panel);
  }

  class CopyBtnListener implements ActionListener {
    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      Path sourcePath = Paths.get(sourceTF.getText());
      Path targetPath = Paths.get(targetTF.getText());

      try {
        Files.copy(sourcePath,
            targetPath,
            StandardCopyOption.REPLACE_EXISTING,
            StandardCopyOption.COPY_ATTRIBUTES);

        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Skopiowano");
      } catch (IOException e1) {
        e1.printStackTrace();
      }
    }
  }
}

import javax.swing.*;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Frame frame = new Frame();
    frame.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
    frame.setVisible(true);
  }
}
0
import javax.swing.*;

public class Kopia {
  JFrame okno; //modyfikatory dostępu (public, private, ...) są w tym przypadku zbędne ponieważ
  JTextField tf, tf2; //cała aplikacja zawiera się w jednej klasie
  JLabel label1, label2; // najlepiej zadeklarować komponenty w ciele klasy - nie metody
              // tym bardziej przy bardziej rozbudowanych programach gdzie wymagany jest
              // dostęp do elementów okna z poziomu różnych metod

  public Kopia(String tytul){ // do budowy okna można użyć konstruktora klasy, choć nie jest to konieczność
                // można nawet budowę okna mieć w jednej metodzie, a jego wypełnienie
                // różnymi komponentami w innej.
    okno = new JFrame();
    okno.setSize(300, 150);
    okno.setTitle(tytul);
    okno.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    okno.setResizable(true);
    okno.setLocationRelativeTo(null);
    okno.setLayout(null);

    label1 = new JLabel();
    label1.setText("Etykieta 1");
    label1.setBounds(20, 10, 260, 20);

    tf = new JTextField();
    // Poniższe pola można zastąpić jedną metodą setBounds
    // tf.setSize(300,00);
    // tf.setLocation(50,50); // pozycja pola tekstowego i jego rozmiar\
    tf.setBounds(20, 30, 260, 20);
    tf.setText(null); // pole jest puste
    tf.setToolTipText("Pole tekstowe 1");

    label2 = new JLabel();
    label2.setText("Etykieta 2");
    label2.setBounds(20, 60, 260, 20);

    tf2 = new JTextField();
    tf2.setBounds(20, 80, 260, 20);
    tf2.setText(null); // pole jest puste
    tf2.setToolTipText("Pole tekstowe 2");

    okno.add(label1);
    okno.add(tf);
    okno.add(label2);
    okno.add(tf2);

    okno.setIgnoreRepaint(false);  //dzięki tej metodzie (z wartością "false")
                    //zawartość okna po zminimalizowaniu jest odświeżana
    okno.setVisible(true); // najlepiej tą metodę umieścić na końcu konstruktora
                //ładuje wtedy całą zawartość okna i nie trzeba używać poniższej metody
                //do odświeżenia zawartości okna.
    // okno.repaint(); 
  }

  public static void main (String args[]) {
    new Kopia("Tytuł okna - dowolny...");
  }
}

Jeśli ktoś może to proszę dodać przycisk kopiuj lub aby kopiowało po naciśnięciu Enter-ja już tego nie ogarnę dzisiaj.

Tutaj jest kod do kopiowania

public void kopiowanie(){
Path source = Paths.get("d:\\gyld.png");
Path target1 = Paths.get("e:\\gyld.png");
try 
{

Files.copy(source, target1, StandardCopyOption.REPLACE_EXISTING, StandardCopyOption.COPY_ATTRIBUTES);
} 
catch (IOException e) 
{
e.printStackTrace();
}
}
}
1

Dodałem metodę do Twojego kodu, chociaż ja bym to napisał od nowa, czytelniej:

import javax.swing.*;
import java.awt.event.KeyAdapter;
import java.awt.event.KeyEvent;
import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.nio.file.StandardCopyOption;

public class Kopia {
  JFrame okno; //modyfikatory dostępu (public, private, ...) są w tym przypadku zbędne ponieważ
  JTextField tf, tf2; //cała aplikacja zawiera się w jednej klasie
  JLabel label1, label2; // najlepiej zadeklarować komponenty w ciele klasy - nie metody
  // tym bardziej przy bardziej rozbudowanych programach gdzie wymagany jest
  // dostęp do elementów okna z poziomu różnych metod

  public Kopia(String tytul) { // do budowy okna można użyć konstruktora klasy, choć nie jest to konieczność
    // można nawet budowę okna mieć w jednej metodzie, a jego wypełnienie
    // różnymi komponentami w innej.
    okno = new JFrame();
    okno.setSize(300, 150);
    okno.setTitle(tytul);
    okno.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    okno.setResizable(true);
    okno.setLocationRelativeTo(null);
    okno.setLayout(null);

    label1 = new JLabel();
    label1.setText("Etykieta 1");
    label1.setBounds(20, 10, 260, 20);

    tf = new JTextField();
    // Poniższe pola można zastąpić jedną metodą setBounds
    // tf.setSize(300,00);
    // tf.setLocation(50,50); // pozycja pola tekstowego i jego rozmiar\
    tf.setBounds(20, 30, 260, 20);
    tf.setText(null); // pole jest puste
    tf.setToolTipText("Pole tekstowe 1");

    label2 = new JLabel();
    label2.setText("Etykieta 2");
    label2.setBounds(20, 60, 260, 20);

    tf2 = new JTextField();
    tf2.setBounds(20, 80, 260, 20);
    tf2.setText(null); // pole jest puste
    tf2.setToolTipText("Pole tekstowe 2");

    tf.addKeyListener(new KeyEnterListener());
    tf2.addKeyListener(new KeyEnterListener());

    okno.add(label1);
    okno.add(tf);
    okno.add(label2);
    okno.add(tf2);

    okno.setIgnoreRepaint(false);  //dzięki tej metodzie (z wartością "false")
    //zawartość okna po zminimalizowaniu jest odświeżana
    okno.setVisible(true); // najlepiej tą metodę umieścić na końcu konstruktora
    //ładuje wtedy całą zawartość okna i nie trzeba używać poniższej metody
    //do odświeżenia zawartości okna.
    // okno.repaint();
  }

  class KeyEnterListener extends KeyAdapter {
    @Override
    public void keyPressed(KeyEvent e) {
      if (e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_ENTER) {
        Path sourcePath = Paths.get(tf.getText());
        Path targetPath = Paths.get(tf2.getText());

        try {
          Files.copy(sourcePath,
              targetPath,
              StandardCopyOption.REPLACE_EXISTING,
              StandardCopyOption.COPY_ATTRIBUTES);

          JOptionPane.showMessageDialog(null, "Skopiowano");
        } catch (IOException e1) {
          e1.printStackTrace();
        }
      }
    }
  }

  public static void main(String args[]) {
    new Kopia("Tytuł okna - dowolny...");
  }
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0