Błąd przy ID

0

Wyświetla mi błędy na wszystkich id w MaiActivity.kt. Rozkładam powoli ręce.
Za wszelką pomoc dziękuję :)

activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical"
  tools:context=".MainActivity">

  <EditText
    android:id="@+id/writeText"
    android:layout_marginBottom="1pt"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="10"
    android:layout_weight="1"
    android:background="@color/gray"
    android:inputType="textPersonName"
    android:textSize="40pt"
    android:gravity="right|center"
    android:text="0" />

  <TableLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content">
    <TableRow
      android:layout_marginBottom="1pt"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent">
      <Button
        android:id="@+id/buAC"
        android:layout_weight="1"
        android:layout_width="30pt"
        android:layout_height="30pt"
        android:text="AC"
        android:layout_marginRight="2pt"
        android:background="@color/BACK">
      </Button>
      <Button
        android:id="@+id/buPlusMinus"
        android:layout_weight="1"
        android:layout_width="30pt"
        android:layout_height="30pt"
        android:text="+/-"
        android:layout_marginRight="2pt"
        android:background="@color/BACK">
      </Button>
      <Button
        android:id="@+id/buDivide"
        android:layout_weight="1"
        android:layout_width="30pt"
        android:layout_height="30pt"
        android:text="/"
        android:layout_marginRight="2pt"
        android:background="@color/BACK">
      </Button>
      <Button
        android:id="@+id/buMultiply"
        android:layout_weight="1"
        android:layout_width="30pt"
        android:layout_height="30pt"
        android:text="*"
        android:background="@color/Active">
      </Button>
    </TableRow>
    <TableRow
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_marginBottom="1pt"
      android:layout_height="match_parent">
      <Button
        android:id="@+id/bu7"
        android:layout_weight="1"
        android:layout_width="30pt"
        android:layout_height="30pt"
        android:text="7"
        android:onClick="numberEvent"
        android:layout_marginRight="2pt"
        android:background="@color/BACK">
      </Button>
      <Button
        android:id="@+id/bu8"
        android:layout_weight="1"
        android:layout_width="30pt"
        android:layout_height="30pt"
        android:text="8"
        android:onClick="numberEvent"
        android:layout_marginRight="2pt"
        android:background="@color/BACK">
      </Button>
      <Button
        android:id="@+id/bu9"
        android:layout_weight="1"
        android:layout_width="30pt"
        android:layout_height="30pt"
        android:text="9"
        android:onClick="numberEvent"
        android:layout_marginRight="2pt"
        android:background="@color/BACK">
      </Button>
      <Button
        android:id="@+id/buPercent"
        android:layout_weight="1"
        android:layout_width="30pt"
        android:layout_height="30pt"
        android:text="%"
        android:background="@color/Active">
      </Button>
    </TableRow>
    <TableRow
      android:layout_marginBottom="1pt"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent">
      <Button
        android:id="@+id/bu4"
        android:layout_weight="1"
        android:layout_width="30pt"
        android:layout_height="30pt"
        android:text="4"
        android:onClick="numberEvent"
        android:layout_marginRight="2pt"
        android:background="@color/BACK">
      </Button>
      <Button
        android:id="@+id/bu5"
        android:layout_weight="1"
        android:layout_width="30pt"
        android:layout_height="30pt"
        android:text="5"
        android:onClick="numberEvent"
        android:layout_marginRight="2pt"
        android:background="@color/BACK">
      </Button>
      <Button
        android:id="@+id/bu6"
        android:layout_weight="1"
        android:layout_width="30pt"
        android:layout_height="30pt"
        android:text="6"
        android:onClick="numberEvent"
        android:layout_marginRight="2pt"
        android:background="@color/BACK">
      </Button>
      <Button
        android:id="@+id/buPlus"
        android:layout_weight="1"
        android:layout_width="30pt"
        android:layout_height="30pt"
        android:text="+"
        android:background="@color/Active">
      </Button>
    </TableRow>
    <TableRow
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_marginBottom="1pt"
      android:layout_height="match_parent">
      <Button
        android:id="@+id/bu1"
        android:layout_weight="1"
        android:layout_width="30pt"
        android:layout_height="30pt"
        android:text="1"
        android:onClick="numberEvent"
        android:layout_marginRight="2pt"
        android:background="@color/BACK">
      </Button>
      <Button
        android:id="@+id/bu2"
        android:layout_weight="1"
        android:layout_width="30pt"
        android:layout_height="30pt"
        android:text="2"
        android:onClick="numberEvent"
        android:layout_marginRight="2pt"
        android:background="@color/BACK">
      </Button>
      <Button
        android:id="@+id/bu3"
        android:layout_weight="1"
        android:layout_width="30pt"
        android:layout_height="30pt"
        android:text="3"
        android:onClick="numberEvent"
        android:layout_marginRight="2pt"
        android:background="@color/BACK">
      </Button>
      <Button
        android:id="@+id/buMinus"
        android:layout_weight="1"
        android:layout_width="30pt"
        android:layout_height="30pt"
        android:text="-"
        android:background="@color/Active">
      </Button>
    </TableRow>
  </TableLayout>
  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:orientation="horizontal"
    android:layout_height="wrap_content">
    <Button
      android:id="@+id/bu0"
      android:layout_weight="2"
      android:layout_width="48pt"
      android:layout_height="30pt"
      android:text="0"
      android:onClick="numberEvent"
      android:layout_marginRight="2pt"
      android:background="@color/BACK">
    </Button>
    <Button
      android:id="@+id/buDot"
      android:layout_weight="1"
      android:layout_width="45pt"
      android:layout_height="30pt"
      android:text="."
      android:onClick="numberEvent"
      android:layout_marginRight="2pt"
      android:background="@color/BACK">
    </Button>
    <Button
      android:id="@+id/buEqual"
      android:layout_weight="1"
      android:layout_width="30pt"
      android:layout_height="30pt"
      android:text="="
      android:background="@color/Active">
    </Button>
  </LinearLayout>
</LinearLayout>

MainAcitivity.kt

package com.example.skowroski_kalkulator_2

import android.os.Bundle
import android.view.View
import android.widget.Button
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class MainActivity : AppCompatActivity() {
  var isNewOP = true
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)
  }

  fun numberEvent(view: View) {
    if (isNewOP)
      writeText.set("")
    isNewOP = false
    var buclick : String = writeText.text.toString()
    var buselect : Button = view as Button
    when(buselect.id){
      bu1.id -> {buclick += "1"}
      bu2.id -> {buclick += "2"}
      bu3.id -> {buclick += "3"}
      bu4.id -> {buclick += "4"}
      bu5.id -> {buclick += "5"}
      bu6.id -> {buclick += "6"}
      bu7.id -> {buclick += "7"}
      bu8.id -> {buclick += "8"}
      bu9.id -> {buclick += "9"}
      bu0.id -> {buclick += "0"}
    }
    writeText.setText(buclick)
  }
}
1

Brak potrzebnej dokumentacji / biblioteki ?

tutaj pytanie, tutaj odpowiedź. Dokładnie to samo

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0