TypedArray oraz podmiana wysłanej wartości w tablicy dwuwymiarowej

0

Mam spory problem z ćwiczeniem. Miałem stworzyć macierz dwuwymiarową na podstawie klasy i dodać do niej kilka metod.

 1. Pierwszy problem jest taki, że wektory wiersza mam przygotować za pomocą ,,TypedArray" (dokładny cytat: ,,Wykorzystaj zwykłą tablicę (Array) do przechowania wektorów wiersza. Wektory wiersza przygotuj przy pomocy TypedArray." TypedArray odnosi się do danych binarnych, które jeszcze kiepsko rozumiem, nie do końca też rozumiem o jakie wektory chodzi - więc jak na razie tablicę stworzyłem taką, jaką potrafiłem...
 2. Drugi problem, na który natrafiłem, to problem z definiowaniem przesyłanych do metody zmiennych. Próbowałem na różne sposoby, bezskutecznie.
  (Dopóki zmieniam wartość w danej komórce jeszcze w konstruktorze - działa).
  Dokładna treść tego fragmentu zadania to: ,,Konstruktor klasy powinien przyjmować zadany rozmiar x, y. Domyślna wartość wewnątrz macierzy powinna wynosić 0. Dopisz do klasy metodę setValue z trzema parametrami x, y, value, która będzie służyła do przypisywania wartość w zadanym rzędzie i kolumnie."

Poniżej zamieszczam kod, który mam na chwilę obecną.

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>Tablica dwuwymiarowa</title>
  <meta charset="UTF-8"> </head>

<body>
  <p id="screen"></p>
  <script>
  class Macierz{
      constructor (x,y){
        this.x=x;
        this.y=y;
        var onScreen = '';
        let table =[];

        for (var i = 0; i < x; i++) {
      table[i] = [];
    }

        for (var i = 0; i < x; i++) {
      for (var j = 0; j < y; j++) {
        table[i][j] = 0,0;

      }}

      table[2][2]=5;

      for (var i = 0; i < x; i++) {
      for (var j = 0; j < y; j++) {
        onScreen += table[i][j] + " | ";
      }
      onScreen += '<br>';
    }
    document.getElementById("screen").innerHTML = onScreen;

      }
        setValue(value,x,y){
        this.x=x;
        this.y=y;
        this.table[x][y]=value;
        }
    }

    const m = new Macierz(13,7);
    m.setValue(4,2,2);

  </script>
</body>

</html>
2

TypedArray odnosi się do danych binarnych, które jeszcze kiepsko rozumiem, nie do końca też rozumiem o jakie wektory chodzi - więc jak na razie tablicę stworzyłem taką, jaką potrafiłem...

tak w skrócie to typed arrays to takie specjalne tablice w JS, w których możesz definiować wprost typ danych liczbowych (np. Float32Array to tablica, która zawiera 32-bitowe liczby zmiennoprzecinkowe, Uint8Array to tablica, która zawiera 8 bitowe liczby całkowite bez znaku itp.). Dzięki takim tablicom można łatwo pracować na danych binarnych (np. żeby komunikować się z kartą graficzną w WebGL).

Tylko, że tych tablic używa się podobnie jak zwykłych tablic, tyle, że są bardziej ograniczone (ale z drugiej strony mają fajne opcje do pracy z buforami).
https://developer.mozilla.org[...]s/Web/JavaScript/Typed_arrays

,,TypedArray" (dokładny cytat: ,,Wykorzystaj zwykłą tablicę (Array) do przechowania wektorów wiersza.

Ja to rozumiem tak, że struktura danych, którą masz zrobić, ma wyglądać mniej więcej tak:

[
 new Float32Array(4),
 new Float32Array(4),
 new Float32Array(4),
 new Float32Array(4),
]

czyli zwykła tablica zawierająca typed arrays.

Tylko, że w praktyce robi się inaczej i zamiast wielowymiarowej tablicy robi się jednowymiarową tablicę:
new Float32Array(16)
i trzyma się w niej dane pokolei (rząd za rzędem, albo kolumna za kolumną), bo tak łatwiej później operować na danych (np. wysyłając razem do karty graficznej w WebGL, który jest częstym przypadkiem użycia takich tablic).

1

Kilka rzeczy:

 • x i y w konstruktorze i metodzie setValue to nie to samo! W kostruktorze to rozmiar macierzy, w metodzie to współrzędne - nie nadpisuj tych wartości,
 • nie mieszaj logiki macierzy z jej prezentacją - jeśli masz ją wyświetlić jako tabele to zrób sobie osobną klasę / funkcję - ostatecznie zrób chociaż osobną metodę typu draw(),
 • TypedArrays są domyślnie wypełniane zerami.

Ja bym to zrobił tak:

class Matrix {
 #data
 #width
 #height

 constructor(x, y) {
  this.#width = x
  this.#height = y
  this.#data = Array.from({length: y}, _ => new Uint32Array(x))
 }

 setValue(x, y, value){
  this.#data[y][x] = value;
 }

 getValue(x, y) {
  return this.#data[y][x]
 }

 get width() {
  return this.#width
 }

 get height() {
  return this.#height
 }
}

const matrix = new Matrix(5, 5)

matrix.setValue(2, 3, 9)

console.log(matrix.getValue(2, 3))
console.log(matrix.width)
console.log(matrix.height)

Minimalna implementacja (bez pól prywatnych i gettera co trochę mija się z celem, ale może o takie minimum chodzi):

class Matrix {
 constructor(x, y) {
  this.width = x
  this.height = y
  this.data = Array.from({length: y}, _ => new Uint32Array(x))
 }

 setValue(x, y, value){
  this.data[y][x] = value;
 }
}

const matrix = new Matrix(5, 5)

matrix.setValue(2, 3, 9)

console.log(matrix.data[3][2])
console.log(matrix.width)
console.log(matrix.height)

Oczywiście konkretny typ TypedArray dobierz wegług potrzeb.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0