Transfer tekstu z JTextArea do innej klasy

0

Witam,
mam problem z przeniesieniem tekst do z JTextArea do innej klasy. Próbowałem utworzyć getter ale cały czas wyskakuję mi ten błąd.

Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NullPointerException at me.edsel.MonIng.monIngII.Window.Bank.account(Bank.java:38) at me.edsel.MonIng.monIngII.Window.Bank.start(Bank.java:28) at me.edsel.MonIng.monIngII.Window.Window$4.actionPerformed(Window.java:164) at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:2022) at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(AbstractButton.java:2348) at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel.java:402) at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:259) at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(BasicButtonListener.java:252) at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6539) at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3324) at java.awt.Component.processEvent(Component.java:6304) at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2239) at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4889) at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2297) at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4711) at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4904) at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4535) at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4476) at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2283) at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2746) at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4711) at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:760) at java.awt.EventQueue.access$500(EventQueue.java:97) at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:709) at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:703) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:74) at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:84) at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:733) at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:731) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:74) at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:730) at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:205) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:116) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:105) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:93) at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:82)

package me.edsel.MonIng.monIngII.Window;

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.sql.*;

public class Bank{

  JFrame f;
  JPanel panel = new JPanel();

  Window class1 = new Window();

  private static final int width = 1280;
  private static final int height = 720;

  JLabel accountBalanceText;
  JLabel accountBalance;
  JLabel possibleRelease;
  JLabel spendMoney;

  public Bank() {
  }

  public void start() throws SQLException {
    window();
    labels();
    account();
    f.setVisible(true);
  }

  public void account() throws SQLException {
    String url =
    String username =
    String password =
    Connection con = DriverManager.getConnection(url, username, password);

    String query2 = "select name, nick, balance from bankAccout" + " WHERE name= " + "'" + class1.testText.getText().toString() + "'";
    Statement statement = con.createStatement();
    ResultSet rs = statement.executeQuery(query2);

    while (rs.next()) {
      double balance = rs.getDouble("balance");

      accountBalance = new JLabel(balance + " zł");
      accountBalance.setBounds(100, 300, 800, 400);
      accountBalance.setFont(new Font("TimesRoman", Font.BOLD, 140));
      panel.add(accountBalance);

      f.setVisible(true);
    }
    rs.close();
  }

  public void window() {
    f = new JFrame("MonIng");
    f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    f.setSize(width, height);
    panel.setLayout(null);
    f.setLocationRelativeTo(null);
    f.add(panel);
  }

  public void labels() {
    accountBalanceText = new JLabel("Masz na koncie:");
    accountBalanceText.setBounds(100, 400, 310, 40);
    accountBalanceText.setFont(new Font("TimesRoman", Font.BOLD, 30));
    panel.add(accountBalanceText);
  }

}

package me.edsel.MonIng.monIngII.Window;

import javax.swing.;
import java.awt.
;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.sql.*;

public class Window extends JFrame {

private static final int width = 1280;
private static final int height = 720;

JFrame f;
JFrame f2;
JPanel panel = new JPanel();
JPanel panel2 = new JPanel();

JButton test;
JButton test2;
JButton test3;
JButton test4;

JLabel accountBalanceText;
JLabel accountBalance;
JLabel possibleRelease;
JLabel spendMoney;

JTextArea spendMoneyText;
JTextArea testText;

public Window() {
}

public void start() {
  Frame();
  textFields();
  buttons();
  actions();
  labels();
  setVisible(true);
}

public void Frame() {
  f = new JFrame("MonIng");
  setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  setSize(width, height);
  panel.setLayout(null);
  setLocationRelativeTo(null);
  add(panel);

}

public void textFields() {
  spendMoneyText = new JTextArea();
  spendMoneyText.setBounds(500, 500, 200, 30);
  spendMoneyText.setFont(new Font("TimesRoman", Font.BOLD, 23));
  panel.add(spendMoneyText);

  testText = new JTextArea();
  testText.setBounds(500, 400, 200, 30);
  testText.setFont(new Font("TimesRoman", Font.BOLD, 23));
  panel.add(testText);

}

public void actions() {
  test.addActionListener(new ActionListener() {
    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      displayData();
    }
  });

  test2.addActionListener(new ActionListener() {
    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      if (!spendMoneyText.getText().isEmpty()) {
        insertInto();
        System.out.println("as");
      } else {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Pole nie może byc puste!");
      }
    }
  });
  test3.addActionListener(new ActionListener() {
    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      try {
        if (!testText.getText().isEmpty()) {
          getBalance(testText.getText());
        } else {
          JOptionPane.showMessageDialog(null, "Pole nie może byc puste!");
        }
      } catch (SQLException throwables) {
        throwables.printStackTrace();
      }
    }
  });

  test4.addActionListener(new ActionListener() {
    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      Bank b = new Bank();

      try {
        b.start();
      } catch (SQLException throwables) {
        throwables.printStackTrace();
      }
    }
  });

}
0

Tak na szybko to wyglada jakbys nie ustawial tekstu dla obiektu testText. Ustawiasz jedynie wymiary i fonta, a pozniej w kodzie operujesz na tekscie i leci NPE.

0

Chodzi o tą linie kodu

 String query2 = "select name, nick, balance from bankAccout" + " WHERE name= " + "'" + class1.testText.getText().toString() + "'";
0

No tak xd ale nie ustawiasz tego tekstu, wiec jest pewnie nullowy i sie wypierdziela jak wolasz toString()

0

Nie widzę maina więc będzie trudniej.

Pewnie nigdy nie wywołujesz Window#start(),
więc Window#textFields() się nigdy nie wywołuje,
więc testText = new JTextArea(); się nigdy nie wykonuje,
więc do testText nigdy nic nie zostanie przypasne,
więc ma domyślną wartość równą null,
więc class1.testText.getText().toString() to tak naprawdę class1.null.getText().toString(),
a że null nie ma takiej metody jak getText() to ci program się ubija

Prawdziwym powode jest niesamowity bałagan w tym kodzie. Proponuję ci to poprawić:

 • Trzy razy tworzysz new JFrame(), jeden w Bank#window, drugi w Window#Frame, a trzeci to sam Window jest JFrame, więc new Window() też ci robi new Frame(). Który z tych trzech frameów wyświetlasz?
 • W Bank tworzysz Window i... nigdy go nie używasz
0

@Tyvrel:

public class Main {

  public static void main(String[] args) throws SQLException {
    Window w = new Window();
    w.start();

  }
}
public class Bank{

  JFrame f;
  JPanel panel = new JPanel();

  Window class1 = new Window();

  private static final int width = 1280;
  private static final int height = 720;

  JLabel accountBalanceText;
  JLabel accountBalance;
  JLabel possibleRelease;
  JLabel spendMoney;

  public Bank() {
  }

  public void start() throws SQLException {
    window();
    labels();
    account();
    f.setVisible(true);
  }

  public void account() throws SQLException {
    String url = 
    String username = 
    String password = 
    Connection con = DriverManager.getConnection(url, username, password);

    String query2 = "select name, nick, balance from bankAccout" + " WHERE name= " + "'" + "pies" + "'";
    Statement statement = con.createStatement();
    ResultSet rs = statement.executeQuery(query2);

    while (rs.next()) {
      double balance = rs.getDouble("balance");

      accountBalance = new JLabel(balance + " zł");
      accountBalance.setBounds(100, 300, 800, 400);
      accountBalance.setFont(new Font("TimesRoman", Font.BOLD, 140));
      panel.add(accountBalance);

      f.setVisible(true);
    }
    rs.close();
  }

  public void window() {
    f = new JFrame("MonIng");
    f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    f.setSize(width, height);
    panel.setLayout(null);
    f.setLocationRelativeTo(null);
    f.add(panel);
  }

  public void labels() {
    accountBalanceText = new JLabel("Masz na koncie:");
    accountBalanceText.setBounds(100, 400, 310, 40);
    accountBalanceText.setFont(new Font("TimesRoman", Font.BOLD, 30));
    panel.add(accountBalanceText);
  }

}
public class Window extends JFrame {

  private static final int width = 1280;
  private static final int height = 720;

  JFrame f;
  JFrame f2;
  JPanel panel = new JPanel();
  JPanel panel2 = new JPanel();

  JButton test;
  JButton test2;
  JButton test3;
  JButton test4;

  JLabel accountBalanceText;
  JLabel accountBalance;
  JLabel possibleRelease;
  JLabel spendMoney;

  JTextArea spendMoneyText;
  JTextArea testText;

  public Window() {
  }

  public void start() {
    Frame();
    textFields();
    buttons();
    actions();
    labels();
    setVisible(true);
  }

  public void Frame() {
    f = new JFrame("MonIng");
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setSize(width, height);
    panel.setLayout(null);
    setLocationRelativeTo(null);
    add(panel);

  }

  public void labels() {

    accountBalanceText = new JLabel("Masz na koncie:");
    accountBalanceText.setBounds(100, 400, 310, 40);
    accountBalanceText.setFont(new Font("TimesRoman", Font.BOLD, 30));
    panel.add(accountBalanceText);

    accountBalance = new JLabel("asd" + "zł");
    accountBalance.setBounds(100, 300, 800, 400);
    accountBalance.setFont(new Font("TimesRoman", Font.BOLD, 140));
    panel.add(accountBalance);

    possibleRelease = new JLabel("Dziś możesz wydać: " + "asd" + " zł");
    possibleRelease.setBounds(700, 50, 400, 30);
    possibleRelease.setFont(new Font("TimesRoman", Font.BOLD, 23));
    panel.add(possibleRelease);

    spendMoney = new JLabel("Dziś wydane: ");
    spendMoney.setBounds(700, 125, 400, 30);
    spendMoney.setFont(new Font("TimesRoman", Font.BOLD, 23));
    panel.add(spendMoney);

  }

  public void buttons() {
    test = new JButton("test");
    test.setBounds(10, 10, 200, 50);
    panel.add(test);

    test2 = new JButton("dodaj");
    test2.setBounds(200, 10, 200, 50);
    panel.add(test2);

    test3 = new JButton("balance");
    test3.setBounds(400, 10, 200, 50);
    panel.add(test3);

    test4 = new JButton("konto bankowe");
    test4.setBounds(700, 10, 200, 50);
    panel.add(test4);

  }

  public void textFields() {
    spendMoneyText = new JTextArea();
    spendMoneyText.setBounds(500, 500, 200, 30);
    spendMoneyText.setFont(new Font("TimesRoman", Font.BOLD, 23));
    panel.add(spendMoneyText);

    testText = new JTextArea();
    testText.setBounds(500, 400, 200, 30);
    testText.setFont(new Font("TimesRoman", Font.BOLD, 23));
    testText.setText("asdg");
    panel.add(testText);

  }

  public void actions() {
    test.addActionListener(new ActionListener() {
      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        displayData();
      }
    });

    test2.addActionListener(new ActionListener() {
      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        if (!spendMoneyText.getText().isEmpty()) {
          insertInto();
          System.out.println("as");
        } else {
          JOptionPane.showMessageDialog(null, "Pole nie może byc puste!");
        }
      }
    });
    test3.addActionListener(new ActionListener() {
      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        try {
          if (!testText.getText().isEmpty()) {
            getBalance(testText.getText());
          } else {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Pole nie może byc puste!");
          }
        } catch (SQLException throwables) {
          throwables.printStackTrace();
        }
      }
    });

    test4.addActionListener(new ActionListener() {
      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        Bank b = new Bank();

        try {
          b.start();
        } catch (SQLException throwables) {
          throwables.printStackTrace();
        }
      }
    });

  }

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0