Witam jestem na etapie mojej małej aplikacji. Aplikacja ta polega na wyświetlaniu pytań z bazy danych. Chciałem zrobić metode do edytowania i usuwania pytań. Na stronie z wypisanymi wszystkimi pytaniami jest <input type="radio"> którego zaznaczenie miało by pobierać id pytania i zapomocą tego id wyświetlać pytanie do edycji/usunięcia. Problem polega na odebraniu tego id w @Controllerze. Cały kod jest na https://github.com/srslycpp/springboot/tree/master/Quiz

Z góry dziękuje

AllQuestions.html

<table>
<form action="#" th:action="@{/projects/quiz/editQuestion}" method="post">
       <input type="radio" name="id" th:value="${question.id}" th:field="*{questions}"/>
       <input value="Delete" name="delete" type="submit" />
</form>
     <td colspan="2" th:utext="'Q: ' +${question.question}"></td>
     </form>
     </thead>
     <tbody>
     <tr>
      <td th:utext=" 'odpA: ' +${question.odpA} "></td>
      <td th:utext=" 'odpB: ' +${question.odpB} "></td>
     </tr>
     <tr>
      <td th:utext=" 'odpC: ' +${question.odpC} "></td>
      <td th:utext=" 'odpD: ' +${question.odpD} "></td>
     </tr>
     </tbody>
     </tr>
     </tfoot>
  </table>

QuizController.java

 @GetMapping("/projects/quiz/editQuestion")
  public String alllQuestions(@ModelAttribute("question") Questions editQuestion,
                Model model, HttpServletRequest request){
    Long id = Long.parseLong(request.getParameter("id"));
    //String string = request.getParameter("id");
    System.out.println("<<<<<<<<<<<"+ id);
    model.addAttribute("id", editQuestion.getId());
    //System.out.println("???????????????????????????????"+id);
    //questionService.editQuestion(id);
    return "editQuestion"; }
  @PostMapping(value = "/projects/quiz/editQuestion")
  public String editQuestion (@ModelAttribute("questions") Questions editQuestion,
                Model model,
                HttpServletRequest request){
    //Long id = Long.parseLong(request.getParameter("id"));
    String string = request.getParameter("id");
    System.out.println("<<<<<<<<<<<"+ string);
    model.addAttribute("id", editQuestion.getId());
    //model.addAttribute("editQuestion",questionService.editQuestion(id));
    return "editQuestion";
  } 

Już na wiele sposobów próbowałem dlatego na razie wygląda to jak wygląda :P

Udało mi się rozwiązać swój problem dodajac @RequestParam("id") Long id do :
@PostMapping("/projects/quiz/editQuestion")
public String alllQuestions(@ModelAttribute("question") Questions editQuestion,@RequestParam("id") Long id