Dlaczego to nie działa?

0

Witam! Mam taki kod:

import java.awt.AWTException;
import java.awt.Color;
import java.awt.Rectangle;
import java.awt.Robot;
import java.awt.Toolkit;
import java.awt.Window.Type;
import java.awt.event.KeyEvent;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseListener;
import java.awt.event.MouseMotionListener;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern;
import javax.imageio.ImageIO;
import javax.swing.JFileChooser;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.UIManager;
import javax.swing.filechooser.FileNameExtensionFilter;

public class Main implements MouseMotionListener, MouseListener{
    JFrame f; JLabel l; static JFileChooser jf; static String trueExtension;
  public static void main(String[] args) {
    new Main();
  }
  public Main() {
    f = new JFrame();
    f.setBounds(0,0,5,5);
    f.setLayout(null);
    f.setAlwaysOnTop(true);
    f.addMouseListener(this);
    f.addMouseMotionListener(this);
    f.setUndecorated(true);
    f.setBackground(new Color(1.0f,1.0f,1.0f,0.1f));
    f.setType(Type.UTILITY);
    l = new JLabel();
    l.setLayout(null);
    l.addMouseListener(this);
    l.setLayout(null);
    l.setBounds(0,0,30,30);
    f.add(l);
    f.setVisible(true);
  }  
  public static void setLanguage() {
    UIManager.put("FileChooser.lookInLabelText","Szukaj w");
    UIManager.put("FileChooser.lookInLabelMnemonic",""+KeyEvent.VK_W);
    UIManager.put("FileChooser.saveInLabelText","Zapisz w");
    UIManager.put("FileChooser.saveInLabelMnemonic",""+KeyEvent.VK_W);
    UIManager.put("FileChooser.fileNameLabelText","Nazwa pliku:");
    UIManager.put("FileChooser.fileNameLabelMnemonic",""+KeyEvent.VK_N);
    UIManager.put("FileChooser.folderNameLabelText","Nazwa katalogu:");
    UIManager.put("FileChooser.folderNameLabelMnemonic",""+KeyEvent.VK_N);   
    UIManager.put("FileChooser.filesOfTypeLabelText","Pliki typu:");
    UIManager.put("FileChooser.filesOfTypeLabelMnemonic",""+KeyEvent.VK_P);
    UIManager.put("FileChooser.upFolderToolTipText","Poziom wyżej");
    UIManager.put("FileChooser.homeFolderToolTipText","Pulpit");
    UIManager.put("FileChooser.newFolderToolTipText","Nowy katalog");
    UIManager.put("FileChooser.listViewButtonToolTipText","Lista");
    UIManager.put("FileChooser.detailsViewButtonToolTipText","Szczegóły");
    UIManager.put("FileChooser.fileNameHeaderText","Nazwa");UIManager.put("FileChooser.fileSizeHeaderText","Rozmiar");
    UIManager.put("FileChooser.fileTypeHeaderText","Typ");
    UIManager.put("FileChooser.fileDateHeaderText","Modyfikacja");
    UIManager.put("FileChooser.fileAttrHeaderText","Atrybuty");
    UIManager.put("FileChooser.newFolderErrorText","Blad podczas tworzenia katalogu");
    UIManager.put("FileChooser.saveButtonText","Zapisz");
    UIManager.put("FileChooser.saveButtonMnemonic",""+KeyEvent.VK_Z);
    UIManager.put("FileChooser.openButtonText","Otwórz");
    UIManager.put("FileChooser.openButtonMnemonic",""+KeyEvent.VK_O);
    UIManager.put("FileChooser.cancelButtonText","Anuluj");
    UIManager.put("FileChooser.openButtonMnemonic",""+KeyEvent.VK_R);
    UIManager.put("FileChooser.openDialogTitleText","Otwórz");
    UIManager.put("FileChooser.saveDialogTitleText","Zapisywanie");
    UIManager.put("FileChooser.saveButtonToolTipText","Zapisz");
    UIManager.put("FileChooser.openButtonToolTipText","Otwórz");
    UIManager.put("FileChooser.cancelButtonToolTipText","Anuluj");
    UIManager.put("FileChooser.acceptAllFileFilterText","Wszystkie pliki");
    }  

  public static String getExtension() {
    String ext = null;

    if(jf.getFileFilter().getDescription().equals("Obraz *.png"))
      ext="png";
    else if(jf.getFileFilter().getDescription().equals("Obraz *.jpg")) 
      ext="jpg";
    else if(jf.getFileFilter().getDescription().equals("Obraz *.jpeg"))
      ext="jpeg";
    else if(jf.getFileFilter().getDescription().equals("Obraz *.bmp"))
      ext="bmp";

    return ext;
  }

  public static File saveFileDialog() {
    File xyz = null;
    try {
      UIManager.setLookAndFeel(UIManager.getSystemLookAndFeelClassName());
    }catch(Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    setLanguage();
    JFrame frame = new JFrame();
    jf.setDialogTitle("Zapisz zrzut ekranu");
    jf.setAcceptAllFileFilterUsed(false);
    jf.setFileSelectionMode(JFileChooser.APPROVE_OPTION);
    jf.setFileFilter(new FileNameExtensionFilter("Obraz *.png","png"));
    jf.setFileFilter(new FileNameExtensionFilter("Obraz *.jpg","jpg"));
    jf.setFileFilter(new FileNameExtensionFilter("Obraz *.jpeg","jpeg"));
    jf.setFileFilter(new FileNameExtensionFilter("Obraz *.bmp","bmp"));

      System.out.println(trueExtension+"savefiledialog");
    jf.setCurrentDirectory(new File(System.getProperty("user.home")+"\\desktop"));
    if (jf.showSaveDialog(frame) == JFileChooser.APPROVE_OPTION){
      System.out.println(trueExtension+"savefiledialog OKKKKKK after");
      trueExtension = getExtension();
      System.out.println(trueExtension+"savefiledialog OKKKKKK before");
      xyz = jf.getSelectedFile();
    }

    return checkFileName(xyz);
  }    
  public static File checkFileName(File file) {
    Pattern pat = Pattern.compile(".*/.png");
    Matcher mat = pat.matcher(file.getName());

      System.out.println(trueExtension+"checkfilename");

    if(mat.matches()) {
      return file;
    }
    else{
      File f = new File(file.getAbsolutePath()+".png");
      return f;
    }
  }

  public static void saveScreenShot() throws AWTException, IOException{
      System.out.println(trueExtension+"savescreenshot");
      Robot robot = new Robot();
      BufferedImage image = robot.createScreenCapture(new Rectangle(Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize()));
      ImageIO.write(image,getExtension(), saveFileDialog());
    }
  @Override
  public void mouseClicked(MouseEvent e) {
    try {
      saveScreenShot();
      System.out.println(trueExtension+"mouseclicked");
    } catch (AWTException | IOException | NullPointerException a) {
      JOptionPane.showMessageDialog(null, "Nie udało się zrobić screenshot'a!", "Błąd!", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
      a.printStackTrace();
    }
    catch(IllegalArgumentException o) {}
  }
  @Override
  public void mouseEntered(MouseEvent e) {
    f.setBounds(0,0,30,30);
  }
  @Override
  public void mouseExited(MouseEvent e) {
    f.setBounds(0,0,5,5);
  }
  public void mousePressed(MouseEvent arg0) {}
  public void mouseReleased(MouseEvent arg0) {}
  public void mouseDragged(MouseEvent arg0) {}
  public void mouseMoved(MouseEvent arg0) {}
}

Iiiii... Chodzi o to, że chcę, aby gdy użytkownik zatwierdzi, pobrać wybrany filtr, żeby wiedzieć jakie rozszerzenie potrzebuję. Wywala mi takie błędy:

nullsavescreenshot
java.lang.NullPointerException
  at Main.getExtension(Main.java:85)
  at Main.saveScreenShot(Main.java:145)
  at Main.mouseClicked(Main.java:150)
  at java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source)
  at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown Source)
  at java.awt.Component.processEvent(Unknown Source)
  at java.awt.Container.processEvent(Unknown Source)
  at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
  at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
  at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
  at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Unknown Source)
  at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown Source)
  at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unknown Source)
  at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
  at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Unknown Source)
  at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
  at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(Unknown Source)
  at java.awt.EventQueue.access$500(Unknown Source)
  at java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source)
  at java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source)
  at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
  at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
  at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
  at java.awt.EventQueue$4.run(Unknown Source)
  at java.awt.EventQueue$4.run(Unknown Source)
  at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
  at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
  at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
  at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source)
  at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source)
  at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
  at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
  at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
  at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)

Wiem jedynie, że chodzi o to, że po prostu tego okna już nie ma. To kiedy mam pobierać te filtry?

Z tego można zobaczyć, że dochodzi jedynie do savescreenshot i dalej nic ;-;. Próbowałem na samym początku nadać zmiennej trueExtension wartość ("null", a potem "png") ale to nie pomogło... Co mam zrobić?

0

Nigdzie w kodzie nie widzę żadnego jf = new JFileChooser() więc jf jest zawsze nullem i jakiekolwiek odwołanie do niego wywali NPE.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0