Problemy z JTabel

0

Witam jestem nowicjuszem jesli chodzi o programowanie. Mam kilka problemow których nie jestem w stanie rozwiązać. Po pierwsze po odpaleniu programu widoczna jest tylko tabela, dopiero po najechaniu, kliknieciu lub zminimalizowaniu okna pojawiaja sie elemety. Po drugie tabela nie odswieza sie. Po trzecie, w sumie to nie problem ale prosba zeby ktos ogarniajacy mvc spojrzał na kod i powiedzial czy jest on dobrze napisany jesli nie to co jest zle i co mam poprawic.

Model

import java.util.Random;
import javax.swing.table.AbstractTableModel;

public class AplikacjaModel extends AbstractTableModel
{
  private final int countRowTable = 5;
  private final int countColumnTable = 5;
  private Integer[][] data = new Integer[countRowTable][countColumnTable];
  private String[] colName = {"1","2","3","4","5"};

  public AplikacjaModel() {
    super();
    setZeroTable();
  }
  public int getColumnCount() {
    return countColumnTable;
  }
  public int getRowCount() {
    return countColumnTable;
  }
  public Object getValueAt(int row, int col) {
    Object object = (Object) data[row][col];
    return object;
  }
  public Integer[][] getIntegerValuesTable() {
    return data;
  }
  public String getStringValuesTable() {
    String str = "";
    for(int i=0; i<countRowTable; i++)
      for(int j=0; j<countColumnTable; j++) {
        str = str + data[i][j] +" ";
      }
    return str;
  }
  public String getColumnName(int col) {
    return colName[col];
  }
  public String[] getColumnNames() { 
    return colName;
  }
  public void setValue(Integer value, int row, int col) {
    data[row][col] = value;
    fireTableDataChanged(); 
  }
  public void setRandomTable() {
    Random random = new Random();
    for(int i=0; i<countRowTable; i++)
      for(int j=0; j<countColumnTable; j++) {
        // ograniczenie znaku liczby i zakresu do 10000
        data[i][j] = Math.abs(random.nextInt()) % 10000;
      }
    fireTableDataChanged();
  }
  public void setZeroTable() {
    for(int i=0; i<countRowTable; i++)
      for(int j=0; j<countColumnTable; j++) {
        data[i][j] = new Integer(0);
      }
    fireTableDataChanged();
  }
  public Integer calculateSum() {
    Integer sum = new Integer(0);
    for(int i=0; i<countRowTable; i++)
      for(int j=0; j<countColumnTable; j++) {
        sum = sum + data[i][j];
      }
    return sum;
  }
  public Float calculateAverage() {
    Float avg = new Float(0.0);
    Integer sum = calculateSum();
    if(sum > 0) avg = (sum.floatValue())/(countRowTable*countColumnTable);
    return avg;
  }

  public int calculateMax() // oblicza liczbe max
  {
    int maximum = data[0][0];
    int minimum = data[0][0];

    for(int i=0; i<data.length; i++)
    {
      for(int j=0; j<data.length; j++)
      if(data[i][j]>maximum) 
      {
        maximum=data[i][j]; 
      }
      else if(data[i][j]<minimum) 
      {
        minimum=data[i][j]; 
      }  
    }
    return maximum;
  }

    public int calculateMin() //oblicza liczbe min
    {
      int maximum = data[0][0];
      int minimum = data[0][0];

      for(int i=0; i<data.length; i++)
      {
        for(int j=0; j<data.length; j++)
        if(data[i][j]>maximum) 
        {
          maximum=data[i][j]; 
        }
        else if(data[i][j]<minimum) 
        {
          minimum=data[i][j]; 
        }  
      }
      return minimum;
    }

}

View

import java.awt.Color;
import java.awt.TextField;
import java.awt.event.ActionListener;

import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JComboBox;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JList;
import javax.swing.JMenu;
import javax.swing.JMenuBar;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTable;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.JToolBar;
import javax.swing.table.TableModel;

public class AplikacjaView extends JFrame
{

  private JLabel lblNumerKolumny, lblNumerWiersza, lblWprowadzLiczbe, lblWybierzObiczenia;
  private JComboBox comboBox, comboBox_1;
  private JTextField textField,textField_1;
  private JTable table;
  private JToolBar toolBar;
  private JButton btnZapisz, btnDodaj, btnWyzeruj, btnWypelnij, btnOblicz;
  private JButton btZapisz, btDodaj, btWyzeruj, btWypelnij, btSuma, btSrednia, btMin, btMax, btInformacje, btPomoc;
  private JMenuBar menuBar;
  private JMenu mnPlik, mnTabela, mnObliczenia, mnPomoc;
  private JScrollPane tableScrollPane;

 public AplikacjaView()
 {

    setFont(null);
    setForeground(new Color(240, 240, 240));
    setBounds(100, 100, 700, 470);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    getContentPane().setLayout(null);
    setVisible(true);

    toolBar = new JToolBar();
    toolBar.setBounds(0, 0, 682, 25);
    getContentPane().add(toolBar);

     btZapisz = new JButton("Zapisz"); 
    toolBar.add(btZapisz);

    btDodaj = new JButton("Dodaj");
    toolBar.add(btDodaj);

    btWyzeruj = new JButton("Wyzeruj");
    toolBar.add(btWyzeruj);

    btWypelnij = new JButton("Wypelnij");
    toolBar.add(btWypelnij);

    btSuma = new JButton("Suma");
    toolBar.add(btSuma);

    btSrednia = new JButton("Srednia");
    toolBar.add(btSrednia);

    btMin = new JButton("Min");
    toolBar.add(btMin);

    btMax = new JButton("Max");
    toolBar.add(btMax);

    btPomoc = new JButton("Pomoc");
    toolBar.add(btPomoc);

    btInformacje = new JButton("Informacje");
    toolBar.add(btInformacje);

    JPanel panel = new JPanel();
    panel.setBounds(0, 25, 682, 372);
    getContentPane().add(panel);
    panel.setLayout(null);

    lblWprowadzLiczbe = new JLabel("Wprowadz liczbe");
    lblWprowadzLiczbe.setBounds(12, 13, 104, 16);
    panel.add(lblWprowadzLiczbe);

    textField = new JTextField();
    textField.setBounds(119, 10, 116, 22);
    panel.add(textField);
    textField.setColumns(10);

    lblNumerWiersza = new JLabel("Numer wiersza");
    lblNumerWiersza.setBounds(260, 13, 93, 16);
    panel.add(lblNumerWiersza);

    lblNumerKolumny = new JLabel("Numer kolumny");
    lblNumerKolumny.setBounds(441, 16, 93, 16);
    panel.add(lblNumerKolumny); 

    table = new JTable(new AplikacjaModel());
    table.setBounds(10, 63, 520, 103);
    panel.add(table);

    tableScrollPane = new JScrollPane(table);
    tableScrollPane.setBounds(10, 63, 520, 103);
    panel.add(tableScrollPane);

    btnDodaj = new JButton("Dodaj");
    btnDodaj.setBounds(557, 58, 97, 25);
    panel.add(btnDodaj);

    btnWypelnij = new JButton("Wypelnij");
    btnWypelnij.setBounds(557, 96, 97, 25);
    panel.add(btnWypelnij);

    btnWyzeruj = new JButton("Wyzeruj");
    btnWyzeruj.setBounds(557, 134, 97, 25);
    panel.add(btnWyzeruj);

    btnZapisz = new JButton("Zapisz");
    btnZapisz.setBounds(557, 172, 97, 25);
    panel.add(btnZapisz);

    lblWybierzObiczenia = new JLabel("Wybierz obiczenia: ");
    lblWybierzObiczenia.setBounds(12, 176, 116, 16);
    panel.add(lblWybierzObiczenia); 

    textField_1 = new JTextField();
    textField_1.setEditable(false);
    textField_1.setBounds(76, 242, 522, 102);
    panel.add(textField_1);

    btnOblicz = new JButton("Oblicz");
    btnOblicz.setBounds(241, 172, 97, 25);
    panel.add(btnOblicz);

    String[] selections = { "Suma", "srednia", "Minimum", "Maximum" };
    JList list = new JList(selections);
    list.setBounds(136, 170, 64, 79);
    panel.add(list);

    comboBox = new JComboBox();
    comboBox.setBounds(365, 10, 42, 22);
    comboBox.addItem("1");
    comboBox.addItem("2");
    comboBox.addItem("3");
    comboBox.addItem("4");
    comboBox.addItem("5");
    panel.add(comboBox);

    comboBox_1 = new JComboBox();
    comboBox_1.setBounds(546, 13, 42, 22);
    comboBox_1.addItem("1");
    comboBox_1.addItem("2");
    comboBox_1.addItem("3");
    comboBox_1.addItem("4");
    comboBox_1.addItem("5");
    panel.add(comboBox_1);

    menuBar = new JMenuBar();
    setJMenuBar(menuBar);

    mnPlik = new JMenu("Plik");
    menuBar.add(mnPlik);

    mnTabela = new JMenu("Tabela");
    menuBar.add(mnTabela);

    mnObliczenia = new JMenu("Obliczenia");
    menuBar.add(mnObliczenia);

    mnPomoc = new JMenu("Pomoc");
    menuBar.add(mnPomoc); 
 }

     public void setSuma(int suma)
     {
       textField_1.setText(Integer.toString(suma));
     }

     public void setSrednia(float srednia)
     {
       textField_1.setText(Float.toString(srednia));
     }

     public void setMin(int min)
     {
       textField_1.setText(Integer.toString(min));
     }

     public void setMax(int max)
     {
       textField_1.setText(Integer.toString(max));
     }

     public JButton getBtPomoc()
     {
       return btPomoc;
     }
     public JButton getBtInformacje()
     {
       return btInformacje;
     }
     public JButton getBtMax()
     {
       return btMax;
     }
     public JButton getBtMin()
     {
       return btMin;
     }
     public JButton getBtSrednia()
     {
       return btSrednia;
     }
     public JButton getBtZapsisz()
     {
       return btZapisz;
     }
     public JButton getBtSuma()
     {
       return btSuma;
     }
     public JButton getBtWypelnij()
     {
       return btWypelnij;
     }
     public JButton getBtWyzeruj()
     {
       return btWyzeruj;
     }
     public JButton getBtDodaj()
     {
       return btnDodaj;
     }
     public JButton getBtZapisz()
     {
       return btZapisz;
     }
     public JButton getBtnOblicz()
     {
       return btnOblicz;
     }
     public JButton getBtnWypelnij()
     {
       return btnWypelnij;
     }
     public JButton getBtnWyzeruj()
     {
       return btnWyzeruj;
     }
     public JButton getBtnDodaj()
     {
       return btnDodaj;
     }
     public JButton getBtnZapisz()
     {
       return btnZapisz;
     }

     void addCalculateListener(ActionListener listenForCalcButton)
     {
       btnZapisz.addActionListener(listenForCalcButton);
       btnDodaj.addActionListener(listenForCalcButton);
       btnWyzeruj.addActionListener(listenForCalcButton);
       btnWypelnij.addActionListener(listenForCalcButton);
       btnOblicz.addActionListener(listenForCalcButton);
       btSuma.addActionListener(listenForCalcButton);
       btZapisz.addActionListener(listenForCalcButton);
       btDodaj.addActionListener(listenForCalcButton);
       btWyzeruj.addActionListener(listenForCalcButton);
       btWypelnij.addActionListener(listenForCalcButton);
       btSrednia.addActionListener(listenForCalcButton);
       btMin.addActionListener(listenForCalcButton);
       btMax.addActionListener(listenForCalcButton);
       btInformacje.addActionListener(listenForCalcButton);
       btPomoc.addActionListener(listenForCalcButton);

     }

void displayErrorMessage(String errorMessage)
   {

     JOptionPane.showMessageDialog( null, this, errorMessage, 0);
   }

}

Controller


{
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

public class AplikacjaController
{
  private AplikacjaModel theModel;
  private AplikacjaView theView;

  public AplikacjaController(AplikacjaModel theModel, AplikacjaView theView)
  {
    this.theModel = theModel;
    this.theView = theView;

    this.theView.addCalculateListener(new CalculateListener());
  }

  class CalculateListener implements ActionListener
  {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) 
    {
      Object zrodlo = e.getSource();

      // bt

      if(zrodlo==theView.getBtSuma())
      {
        theView.setSuma(theModel.calculateSum());
      }
      else if(zrodlo==theView.getBtMin())
      {
        theView.setMin(theModel.calculateMin());
      }
      else if(zrodlo==theView.getBtMax())
      {
        theView.setMax(theModel.calculateMax());
      }
      else if(zrodlo==theView.getBtSrednia())
      {
        theView.setSrednia(theModel.calculateAverage());
      }
      else if(zrodlo==theView.getBtWypelnij())
      {
        theModel.setRandomTable();
      }
      else if(zrodlo==theView.getBtWyzeruj())
      {
        theModel.setZeroTable();
      }
      else if(zrodlo==theView.getBtZapisz())
      {
        theModel.setZeroTable();
      }

      // btn

      else if(zrodlo==theView.getBtnWypelnij())
      {
        theModel.setRandomTable();
      }
      else if(zrodlo==theView.getBtnWyzeruj())
      {
        theModel.setZeroTable();
      }

    }
  }
}

Test


public class AplikacjaTest {

  public static void main(String[] args)
  {

    AplikacjaView theView = new AplikacjaView();
    AplikacjaModel theModel = new AplikacjaModel();
    AplikacjaController theController = new AplikacjaController(theModel, theView);

  }

}
0
 1. Za wcześnie wywołujesz setVisible(true), powinno być dopiero po dodaniu wszystkich komponentów.
 2. Nie widzę nigdzie wywołania instrukcji odświeżających tablicę,metoda fireTableDataChanged jest wywoływana np. w metodzie setValue ale metoda setValue nie jest nigdzie wywoływana.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0