Pomoc w napisaniu skryptu w R z logiki rozmytej

0

Tak jak w temacie potrzebuje zrobić skrypt w języku R: Zastosowanie podejścia rozmytego do oceny i selekcji cech.
Skrypt polegałaby na wprowadzeniu elementów teorii wartości rozmytych do metod oceny i rankingu atrybutów w tablicy danych.
Skrypt powinien działać automatycznie oraz manualnie( sami wybieramy odpowiednie funkcje przynależności):
Kroki skryptu ręcznego:

 1. Wprowadzamy dane(tylko numeryczne)
 2. Określamy dla danych odpowiednie funkcje przynależności( ograniczamy się tylko do trójkątnej oraz trapezowej funkcji przynależności),oraz zmienne lingwistyczne
  3.Rozmywamy dane

Natomiast skrypt automatyczny powinien działać następująco:
1.Wprowadzamy dane (tylko numeryczne)

 1. Dyskretyzacja danych ze względu na decyzje ( dyskretyzacja powinna być zaawansowana np. ChiMerge)
 2. Następnie podczas dyskretyzacji powstaną odpowiednie przedziały(np (2,4),(4,8)) i ze środka tych przedziałów(czyli od 3 do 6) powinny powstać odpowiednie funkcje przynależności( trójkątną bądź trapezowa)
  4.Rozmywamy dane
  Można korzystać ze wszystkich dostępnych bibliotek w R. Biblioteki do dyskretyzacji i fuzzy logic: RoughSets,discretization,splines2,FuzzyToolkitUoN,frbs,FuzzyR.
  Dobrze by było przedstawić te funkcje przynależności na wykresie.
  Bardzo bym prosił o pomoc w tym zadaniu.
0

library(nnet);
library(dplyr, lib="C:\Users\Mistrz\Desktop\magisterka\library");
library(arules, lib="C:\Users\Mistrz\Desktop\magisterka\library");
library(Rcpp, lib="C:\Users\Mistrz\Desktop\magisterka\library");
library(RoughSets, lib="C:\Users\Mistrz\Desktop\magisterka\library");
library(discretization, lib="C:\Users\Mistrz\Desktop\magisterka\library");
library(splines2, lib="C:\Users\Mistrz\Desktop\magisterka\library");
library(FuzzyToolkitUoN, lib="C:\Users\Mistrz\Desktop\magisterka\library");
library(frbs, lib="C:\Users\Mistrz\Desktop\magisterka\library");
library(plyr, lib="C:\Users\Mistrz\Desktop\magisterka\library");
library(FuzzyR, lib="C:\Users\Mistrz\Desktop\magisterka\library");

#wczytanie danych wejsciowych
dane_wejsciowe <- read.table("iris.data",TRUE,";");
#dane_wejsciowe

#sprawdzanie która kolumna jest kolumna numerczyną
nums <- sapply(dane_wejsciowe, is.numeric)
#nums
#tylko dane numeryczna
dane_numeryczne <- dane_wejsciowe[,nums]

#wybor atrybutu
atrybut <-dane_numeryczne$A1

#pobranie minimalnej wartosci z wybranego atrybutu
najmniejsza <- min(atrybut);
#pobranie maksymalnej wartosci z wybranego atrybutu
najwieksza <- max(atrybut);

#tworzenie funkcji przynależności trapezowej i trójkątnej
trapez <- trapMF("iris-setosa",atrybut,
c(0,0,5.3,5.8,1));
trojkat <- triMF("iris-versicolor", atrybut, c(5.55,5.8,6.1,1));
trapez2 <- trapMF("iris-virginica",atrybut,
c(6.1,6.4,najwieksza,najwieksza,1));

Tutaj mam już np stworzone funkcje przynależności, teraz chciałbym przedstawić je graficznie na jednym wykresie. Ma ktoś pomysł?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0