Problem z zadaniem

0

Witam serdecznie

Mam za zadanie dodać do programu instrukcję z zaproszeniem na wprowadzenie tekstu Data: DD MIESIĄC RRRR i przekształcić na RRRR-MM-DD tekst mam przyjmować z klawiatury za pomocą funkcji ReadConsoleA do bufora tekstowego. Potem za pomocą funkcji sscanf_s odczytać wartości i zapisać do odpowiednich zmiennych.

#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#pragma warning(disable:4996)

int main(void)
  {
    char dzien[256];
    char miesiac[256];
    char rok[256];
    printf("Zapraszam do wprowadzenia tekstu:");
    printf("24 pazdziernika 2019\n", dzien, miesiac, rok);
    scanf("%s", dzien);
    scanf("%s", miesiac);
    scanf("%s", rok);
    if (miesiac == "pazdziernika");
    strcpy(miesiac, "10");
    printf("Twoja data to:%s-%s-%s", rok, miesiac, dzien);
    return 0;
  }

Problem w tym, że nie wiem jak zaimplementować ww. funkcje. Może ktoś podesłać jakiś przykład/naprowadzić/pomóc ?
Ps. Jeszcze nie wprowadziłem wszystkich miesięcy, ale to nie rozwiązuje problemu.

0

i gdzie masz wywoływanie tej ReadConsoleA ?

0

ReadConsoleA nie wywoływałem, ponieważ nie potrafię jej jeszcze poprawnie używać

Aby to lepiej zrozumieć może mógłbyś mi wytłumaczyć czemu poniższy program nie zwraca mi wartości X ?


int main(void)
{
  char t3[] = "Zapraszam do wprowadzenia X: ";
  char buf[256];
  int x;
  HANDLE hinp,hout;
  int rr, lengbuf;

  hinp = GetStdHandle(STD_INPUT_HANDLE);
  hout = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
  CharToOemA(t3, buf);
  lengbuf = (int)strlen(buf);

  WriteConsoleA(hout, buf, lengbuf, &rr, 0);
  ReadConsoleA(hinp, buf, 256, &rr, 0);
  buf[rr] = "\0";

  sscanf_s(buf, "%d", &x);
  sprintf_s(buf, 256, "Wprowadzony X wynosi: \n", &x);
  lengbuf = (int)strlen(buf);
  WriteConsoleA(hout, buf, lengbuf, &rr, 0);

  CloseHandle(hinp);
  CloseHandle(hout);
  return 0;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0