Działania na macierzach

0

Witam,mam problem z pewnym zadaniem,otóż mam napisać program który wykona podstawowe działania na macierzach zainicjalizowanych liczbami podanymi przez użytkownika.Przy kompilacji tego programu wyskakuje mi miliard błędów o brakujących średnikach,oraz o niezadeklarowanych zmiennych.Sprawdzałem kod wielokrotnie,ale nie potrafię dociec co jest przyczyną problemów.
Proszę o pomoc :)

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
  int w;
  do
   {
  printf("Wybierz rodzaj macierzy: 1.2x2,2.3x3");
   scanf("%d",&w);
  }while(w!=1 || w!=2);

  switch(w)
  {
  case 1:
    int z,t,w2;
    int m1[2][2];
    int m2[2][2];
   printf("Wypelnij tablice(podaj 4 liczby): ");
   int i;
   int j;
   for(i=0;i<2;i++)
   {
     for(j=0;j<2;j++)
     {
     scanf("%d",&z);
     m1[i][j]=z;
     }
   }
   int o;
   printf("Wypelnij 2 tablice(podaj 4 liczby): ");
   int m;
   int n;
   for(m=0;m<2;m++)
   {
     for(n=0;n<2;n++)
     {
     scanf("%d",&o);
     m2[m][n]=o;
     }
   }
   while(z!=1||z!=2||z!=3||z!=4)
   {
     printf("Wybierz dzialanie: 1.Dodawanie,2.Odejmowanie,3.Mnozenie,4.Odwrotnosc: ");
      scanf("d",&z);
   }
   switch(z)
   {
   case 1:
     int suma[2][2];
     int i1;
     int j1;
     for(i1=0;i1<2;i1++)
     {
       for(j1=0;j1<2;j1++)
       {
         suma[i1][j1]=m1[i1][j1]+m2[i1][j1];
       }
     }
     printf("Suma macierzy wynosi: ");
     int h;
     int h1;
     for(h=0;h<2;h++)
     {
       for(h1=0;h1<2;h1++)
       {
         printf("%d",suma[h][h1]);
       }
     }
    break;
   case 2:
      int roznica[2][2];
      int i2;
      int j2;
     for(i2=0;i2<2;i2++)
     {
       for(j2=0;j2<2;j2++)
       {
         roznica[i2][j2]=m1[i2][j2]-m2[i2][j2];
       }
     }
     printf("Roznica macierzy wynosi: ");
     int h;
     int h1;
     for(h=0;h<2;h++)
     {
       for(h1=0;h1<2;h1++)
       {
         printf("%d",roznica[h][h1]);
       }
     }
    break;
   case 3:

    break;
   case 4:
    break;
   default:
    break;
   }

    break;

  case 2:
    int m1[3][3];
    int m2[3][3];
    break;

  default:
   break;
  }

  return 0;
}
4
 1. Wydzielaj kod do funkcji.
 2. formatuj poprawnie kod (jak sam nie umiesz ⟶ http://format.krzaq.cc )
 3. "Wybierz rodzaj macierzy: 1.2x2,2.3x3" ⟵ mało czytelne dla użytkownika
 4. case nie tworzy nowego scope'a dla zmiennych. Chcesz w nim zadeklarować nowe? polecam {}.
 5. nie sprawdzasz wyniku scanf, więc możesz mieć UB jeśli sprawdzisz niezainicjalizowaną zmienną.
0

1.To jest tylko wersja testowa dla mnie(ogólny koncept programu chciałem przetestować),więc przejrzystość i optymalność na razie jest dla mnie sprawą drugorzędną :)
2.J.W.
3.J.W.
4.Czyli w case'ach zamiast : pisać {}?
5.Co to jest UB?

Dzięki za odpowiedź :)

2

1,2,3: oczekujesz pomocy. Nikt nie będzie się wgryzał w ohydny kod żeby szukać komuś błędów.

4: {} wprowadzają nowy scope

case 3: int x; // zle
case 4: { int x; } // lepiej
0

Ok,dzięki przetestuję.

0

Dodałem te case'y,nadal to samo:

 ||=== Build: Debug in macierze2 (compiler: Microsoft Visual C++ 2010) ===|
main.c|9|warning C4996: 'scanf': This function or variable may be unsafe. Consider using scanf_s instead. To disable deprecation, use _CRT_SECURE_NO_WARNINGS. See online help for details.|
main.c|18|error C2143: syntax error : missing ';' before 'type'|
main.c|19|error C2143: syntax error : missing ';' before 'type'|
main.c|20|error C2065: 'i' : undeclared identifier|
main.c|20|error C2065: 'i' : undeclared identifier|
main.c|20|error C2065: 'i' : undeclared identifier|
main.c|21|error C2065: 'j' : undeclared identifier|
main.c|21|error C2065: 'j' : undeclared identifier|
main.c|21|error C2065: 'j' : undeclared identifier|
main.c|23|error C2065: 'i' : undeclared identifier|
main.c|23|error C2065: 'j' : undeclared identifier|
main.c|26|error C2143: syntax error : missing ';' before 'type'|
main.c|28|error C2143: syntax error : missing ';' before 'type'|
main.c|29|error C2143: syntax error : missing ';' before 'type'|
main.c|30|error C2065: 'm' : undeclared identifier|
main.c|30|error C2065: 'm' : undeclared identifier|
main.c|30|error C2065: 'm' : undeclared identifier|
main.c|31|error C2065: 'n' : undeclared identifier|
main.c|31|error C2065: 'n' : undeclared identifier|
main.c|31|error C2065: 'n' : undeclared identifier|
main.c|32|error C2065: 'o' : undeclared identifier|
main.c|33|error C2065: 'm' : undeclared identifier|
main.c|33|error C2065: 'n' : undeclared identifier|
main.c|33|error C2065: 'o' : undeclared identifier|
main.c|52|error C2143: syntax error : missing ';' before 'type'|
main.c|53|error C2143: syntax error : missing ';' before 'type'|
main.c|54|error C2065: 'h' : undeclared identifier|
main.c|54|error C2065: 'h' : undeclared identifier|
main.c|54|error C2065: 'h' : undeclared identifier|
main.c|55|error C2065: 'h1' : undeclared identifier|
main.c|55|error C2065: 'h1' : undeclared identifier|
main.c|55|error C2065: 'h1' : undeclared identifier|
main.c|56|error C2065: 'h' : undeclared identifier|
main.c|56|error C2065: 'h1' : undeclared identifier|
main.c|71|error C2143: syntax error : missing ';' before 'type'|
main.c|72|error C2143: syntax error : missing ';' before 'type'|
main.c|73|error C2065: 'h' : undeclared identifier|
main.c|73|error C2065: 'h' : undeclared identifier|
main.c|73|error C2065: 'h' : undeclared identifier|
main.c|74|error C2065: 'h1' : undeclared identifier|
main.c|74|error C2065: 'h1' : undeclared identifier|
main.c|74|error C2065: 'h1' : undeclared identifier|
main.c|75|error C2065: 'h' : undeclared identifier|
main.c|75|error C2065: 'h1' : undeclared identifier|
main.c|91|error C2143: syntax error : missing ';' before 'type'|
main.c|92|error C2143: syntax error : missing ';' before 'type'|
||=== Build failed: 45 error(s), 1 warning(s) (0 minute(s), 0 second(s)) ===|

Sformatowany kod:

 #include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
  int w;
  do {
    printf("Wybierz rodzaj macierzy: 1.2x2,2.3x3: ");
    scanf("%d", &w);
  } while (w != 1 || w != 2);

  switch (w) {
  case 1: {
    int z, t, w2;
    int m1[2][2];
    int m2[2][2];
    printf("Wypelnij tablice(podaj 4 liczby): ");
    int i;
    int j;
    for (i = 0; i < 2; i++) {
      for (j = 0; j < 2; j++) {
        scanf("%d", &z);
        m1[i][j] = z;
      }
    }
    int o;
    printf("Wypelnij 2 tablice(podaj 4 liczy): ");
    int m;
    int n;
    for (m = 0; m < 2; m++) {
      for (n = 0; n < 2; n++) {
        scanf("%d", &o);
        m2[m][n] = o;
      }
    }
    while (z != 1 || z != 2 || z != 3 || z != 4) {
      printf("Wybierz dzialanie: 1.Dodawanie,2.Odejmowanie,3.Mnozenie,4.Odwrotnosc: ");
      scanf("d", &z);
    }
    switch (z) {
    case 1: {

      int suma[2][2];
      int i1;
      int j1;
      for (i1 = 0; i1 < 2; i1++) {
        for (j1 = 0; j1 < 2; j1++) {
          suma[i1][j1] = m1[i1][j1] + m2[i1][j1];
        }
      }
      printf("Suma macierzy wynosi: ");
      int h;
      int h1;
      for (h = 0; h < 2; h++) {
        for (h1 = 0; h1 < 2; h1++) {
          printf("%d", suma[h][h1]);
        }
      }
    } break;
    case 2: {

      int roznica[2][2];
      int i2;
      int j2;
      for (i2 = 0; i2 < 2; i2++) {
        for (j2 = 0; j2 < 2; j2++) {
          roznica[i2][j2] = m1[i2][j2] - m2[i2][j2];
        }
      }
      printf("Roznica macierzy wynosi: ");
      int h;
      int h1;
      for (h = 0; h < 2; h++) {
        for (h1 = 0; h1 < 2; h1++) {
          printf("%d", roznica[h][h1]);
        }
      }
    } break;
    case 3:

      break;
    case 4:
      break;
    default:
      break;
    }

    break;
  }
  case 2:
    int m1[3][3];
    int m2[3][3];
    break;

  default:
    break;
  }

  return 0;
}
1
 1. Wydaje mi si ze nie do końca zrozumiałeś o co biega z tymi {} oraz case bo widzę nadal to samo.
 2. Zapoznaj się z inkrementacją, bo jej nie rozumiesz: http://4programmers.net/Forum/1101404
 3. Jeżeli ci każą zrobić ten program dla dowolnego rozmiaru od 2 do 1000 to nadal będziesz się bawić w metodę Kopiego Pejsta?
 4. scanf("d",&z); to nie to samo co: scanf("%d",&z);
0

Wydaje mi si ze nie do końca zrozumiałeś o co biega z tymi {} oraz case bo widzę nadal to samo.
Zapoznaj się z inkrementacją, bo jej nie rozumiesz: http://4programmers.net/Forum/1101404
Jeżeli ci każą zrobić ten program dla dowolnego rozmiaru od 2 do 1000 to nadal będziesz się bawić w metodę Kopiego Pejsta?
scanf("d",&z); to nie to samo co: scanf("%d",&z);

 1. Jeżeli nie ma być tak np.:
case 1:
{
 typ zmienna;
  jakas_instrukcja;
  jakas instrukcja;

itd.

To jak?

3.Mam to napisać tylko dla tablic 2x2 i 3x3.
4.Literówka

1

Ad 1. Właśnie tak ma być tylko że przy case 2: wciąż masz źle.
Ad 3. Rób maksymalnie uniwersalnie jak to tylko możliwe, aby nie naruszać zasady DRY

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0