SFML - dodawanie tekstur c++

0

Witam. Mam problem z SFML, gdyż nie ładuję on poprawnie tekstur. Oczywiście problem pojawia się przy przenoszeniu obiektów do vectora, ale przewaliłem milion postów na ten temat, a kod jak nie działał tak działać nie chce.

Nie wiem co robie źle, ale tekstury nie są poprawnie ładowane do obiektów Ball:

//BallTextureHolder.h

#pragma once
#include <SFML/Graphics.hpp>
#include <iostream>

namespace Textures
{
  enum ID { czerwona , zielona , pomaranczowa , niebieska};
}

class BallTextureHolder
{

  sf::Texture       mBallTexture[5];

public:

  sf::Texture getTexture(int);
  BallTextureHolder();
  ~BallTextureHolder();
};
//Ball.h

#pragma once
#include <SFML/Graphics.hpp>
#include "BallTextureHolder.h"
#include "Cannon.h"

class Ball
{
  public:
    friend class World;

    Ball(bool inwall);
    Ball::Ball(const Ball& copy);
    ~Ball();

    void      setVelocity(sf::Vector2f velocity);
    void      setVelocity(float vx, float vy);
    sf::Vector2f  getVelocity() const;

    sf::Sprite   getSprite();

    bool      isRandomized();

    //friend void World::setBallTexture();

  private:

    sf::Vector2f      mVelocity;

    sf::Sprite       mBallSprite;

    bool          inWall;
    int           color;
    bool          randomized;
};
//BallTextureHolder.cpp

#include "BallTextureHolder.h"
#include <iostream>

BallTextureHolder::BallTextureHolder()
{
  std::cout << "dsdasdad";

  if (!mBallTexture[0].loadFromFile("kulkaczerwona.png"))
  {
    std::cout << "Nie WCZYTANO TEKSTURY!";
  }
  if (!mBallTexture[1].loadFromFile("kulkazielona.png"))
  {
    std::cout << "Nie WCZYTANO TEKSTURY!";
  }
  if (!mBallTexture[2].loadFromFile("kulkapomaranczowa.png"))
  {
    std::cout << "Nie WCZYTANO TEKSTURY!";
  }
  if (!mBallTexture[3].loadFromFile("kulkaniebieska.png"))
  {
    std::cout << "Nie WCZYTANO TEKSTURY!";
  }
  if (!mBallTexture[4].loadFromFile("NoTexture.png"))
  {
    std::cout << "Nie WCZYTANO TEKSTURY!";
  }
}

sf::Texture BallTextureHolder::getTexture(int val)
{

  switch (val)
  {
  case 0:
    return mBallTexture[0];
    break;
  case 1:
    return mBallTexture[1];
    break;
  case 2:
    return mBallTexture[2];
    break;
  case 3:
    return mBallTexture[3];
    break;
  default:
    std::cout << "BRAK TEKSTURY!" << std::endl;
    return mBallTexture[4];
    break;

  }

}

BallTextureHolder::~BallTextureHolder()
{
}
//Ball.cpp

#include "World.h"
#include <cstdlib>
#include <iostream>

Ball::Ball(bool inwall) : mVelocity(0.f, 0.f), inWall(inwall), randomized(false)
{
  if (!randomized)
  {
    color = rand() % 4;
    randomized = true;
  }

  if (!inwall)
  {
  }
}

sf::Sprite Ball::getSprite()
{
  return mBallSprite;
}

Ball::~Ball()
{
}

bool  Ball::isRandomized()
{
  return randomized;
}
//World.h

#pragma once
#include <vector>
#include <memory>
#include "Cannon.h"
#include "Ball.h"

class World
{
  private:

    Cannon cannon;
    BallTextureHolder BallTextures;
    std::vector<std::unique_ptr<Ball>> BallsHolder;

    sf::RenderWindow&      mWindow;
    bool            ballReady;

  public:

    World(sf::RenderWindow& window);
    ~World();

    sf::Vector2f getCannonPosition();

    void draw();
    void update(sf::Time dt, bool mRotateRight,bool mRotateLeft,bool mShoot);

    void setBallTexture();
};
//World.cpp
#include "World.h"
#include <iostream>

World::World(sf::RenderWindow& window) :
mWindow(window),
ballReady(false),
BallTextures()
{
}

World::~World()
{
}

void World::draw()
{
  mWindow.setView(mWindow.getDefaultView());
  mWindow.draw(cannon.getSprite());

  for (std::vector<std::unique_ptr<Ball>>::iterator iter = BallsHolder.begin(); iter != BallsHolder.end(); iter++)
  {
    mWindow.draw((*iter)->getSprite());
  }
}

void World::update(sf::Time dt, bool mRotateRight,bool mRotateLeft,bool mShoot)
{
  if (mRotateRight)
    cannon.rotate(dt.asSeconds());

  if (mRotateLeft)
    cannon.rotate(-dt.asSeconds());

  else
  {
    sf::Time temp;
    cannon.rotate(temp.asSeconds());
  }

  if (ballReady)
  {
    //std::cout << "Jestem tu";
  }

  else
  {

    std::unique_ptr<Ball> temp(new Ball(false));

    BallsHolder.push_back(std::move(temp));

    std::vector<std::unique_ptr<Ball>>::iterator iter = BallsHolder.end() - 1;
    setBallTexture();

    (*iter)->getSprite().setPosition(cannon.getCannonPosition());

    ballReady = true;
  }
}

void World::setBallTexture()
{
  for (std::vector<std::unique_ptr<Ball>>::iterator iter = BallsHolder.begin(); iter != BallsHolder.end(); iter++)
  {
    (*iter)->mBallSprite.setTexture(BallTextures.getTexture((*iter)->color));
  }
}

Mam nadzieje, że ktoś przewali się przez ten kod i mi pomoże. Chce aby kulka miała losowo jedną z 4 tekstur. To nie są wszystkie pliki projektu, ale reszta nie gra tutaj większej roli.

Dziękuję.

0

Klasy zaprzyjaźnione to zuo.
Rule of three zna?
Jak nie, to spróbuj zdefiniować kopiujący operator przypisania dla klasy Ball.

0

W sf::Texture BallTextureHolder::getTexture(int val) zwracasz kopie tekstury co jest kompletną głupotą. Powinnienneś zwrócic wskaźnik do niej.
Poza tym jeśli wszystkie Ball są takie same a jedynie róznią się kolorem, wystarczy ci jedna tekstura i nastepnie manipulowanie jej kolorem

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0