problem z boost::bind

0

Witam.

Mam taki kod klasy, która opakowuje wątki boost i wywołuje w swoim konstruktorze funkcję globalną usbRead widoczną jeszcze niżej:

ThreadEx::ThreadEx(UsbAPI *ptr, int stacksize, int parameter, void * reference, std::string threadName, bool stopFlag) {

  if (!stackSize) {
    stacksize = 4096*10;
  }

  if (stopFlag) { 
    cout << "Thread:" << threadName << "cannot start - stopFlag is 1" << endl;
  } else {
    this->stackSize = stacksize;
    this->parameter = 42;
    boost::thread_attributes attrs;
    attrs.set_stack_size (this->stackSize);
    boost::thread thrd1 (boost::bind(reference, ptr,threadName,stopFlag));
  }
} 

void usbRead(UsbAPI* usbObj, std::string threadName, bool stopFlag) {

  cout << "Thread:"<<threadName << "has been started"<< endl;
  while (!stopFlag) {
    //ptr=usbObj->ReadPipe( );
    /*if (!ptr) {
      boundedBuffer->pushNewElements();
    }*/
  }

  cout <<"Thread"<<threadName << "has been stoped"<< endl;
}

czym może być spowodowany błąd ??:


1>c:\boost_1_53_0\boost\bind\bind.hpp(69): error C2825: 'F': must be a class or namespace when followed by '::'
1>     c:\boost_1_53_0\boost\bind\bind_template.hpp(15) : see reference to class template instantiation 'boost::_bi::result_traits<R,F>' being compiled
1>     with
1>     [
1>       R=boost::_bi::unspecified,
1>       F=void *
1>     ]
1>     c:\{ścieżka}: see reference to class template instantiation 'boost::_bi::bind_t<R,F,L>' being compiled
1>     with
1>     [
1>       R=boost::_bi::unspecified,
1>       F=void *,
1>       L=boost::_bi::list3<boost::_bi::value<UsbAPI *>,boost::_bi::value<std::string>,boost::_bi::value<bool>>
1>     ]
1>c:\boost_1_53_0\boost\bind\bind.hpp(69): error C2039: 'result_type' : is not a member of '`global namespace''
1>c:\boost_1_53_0\boost\bind\bind.hpp(69): error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'type'
1>c:\boost_1_53_0\boost\bind\bind.hpp(69): error C2208: 'boost::_bi::type' : no members defined using this type
1>c:\boost_1_53_0\boost\bind\bind.hpp(69): fatal error C1903: unable to recover from previous error(s); stopping compilation

Będę wdzięczny za pomoc :)

0

Czym jest w Twoim kodzie?

void * reference

Czytaj dokumentacje: http://www.boost.org/doc/libs/1_53_0/libs/bind/bind.html

0

Przekazuję w ten sposób referencje do funkcji, którą potem wywołuję w bind. W dokumentacji jest napisane, że funkcja ta musi być funkcją skłądową jakiejś klasy, ale w necie znalazłem przykład, gdzie wywoływana jest funkcja globalna tak jak u mnie. Nie wiem czemu to nie działa.

0

Dodałem te metody (które były wcześniej globalne) do klasy ThreadEx. Wywołuję tak:


boost::thread thrd1 (boost::bind(&ThreadEx::usbRead, &ptr,threadName,stopFlag));

Błąd dalej taki sam. Nie widzę, żeby coś było niezgodne z dokumentacją. :(

0

Rzutowanie wskaźnika na funkcję do void* to undefined behavior

A ja pokażę przykład "cudu":

class Bazowa1 {};
class Bazowa2 {};
class Pochodna:public Bazowa1, public Bazowa2 {};

#include <iostream>
int main()
{
  void* p1;
  void (Bazowa1::*p2)();
  void (Bazowa2::*p3)();
  void (Pochodna::*p4)();

  std::cout << sizeof(p1) << std::endl;
  std::cout << sizeof(p2) << std::endl;
  std::cout << sizeof(p3) << std::endl;
  std::cout << sizeof(p4) << std::endl;
}

program wyświetla sizeof() czterech wskaźników: jednego void* oraz trzech wskaźników na funkcję składową.

Co wyświetla GCC 4.7.2?

4
8
8
8

Jak widać, wskaźnik na metodę może mieć inny rozmiar niż wskaźnik na void. Jest to „żywy przykład” gdy takie rzutowanie skończy się źle.

A co wyświetla Visual Studio 2012? (wyniki dla x86):

4
4
4
8

To jest jeszcze ciekawsze: jeden wskaźnik na metodę ma inny rozmiar od drugiego.

0
anthony88 napisał(a):

Dodałem te metody (które były wcześniej globalne) do klasy ThreadEx. Wywołuję tak:

boost::thread thrd1 (boost::bind(&ThreadEx::usbRead, &ptr,threadName,stopFlag));

> 
> Błąd dalej taki sam. Nie widzę, żeby coś było niezgodne z dokumentacją. :(

Spróbuj:
```cpp
 boost::thread thrd1 (boost::bind(&ThreadEx::usbRead, this, &ptr, threadName, stopFlag));
0

Problem rozwiązany. Wywoływana metoda nie była statyczna.
dziękuję za pomoc :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0