Operacje ma macieRZach RTE

0

Witam, dostałem na zadanie napisać program w ANSI C który będzie wykonywał operacje dodawania mnożenia lub potęgowania macierzy.

Program na przykładowym teście działa ok, ale dla innych już mi nie znanych wywala Runtime error:


6
ADD
1 1 //rozmiar macierzy 1
3
1 1 //rozmiar macierzy 2
5
ADD
3 2
1 2
3 4
1 1
3 2
3 3
3 3
2 2
MULTIPLY
2 3
1 1 1
1 1 2
3 3
3 3 1
3 3 1
2 2 1
MULTIPLY
2 2
1 1
1 1
3 2
3 3
3 3
3 3
POWER 4 // 4 znaczy, że do 4 potęgi
2 2
3 3
3 3
POWER 8
2 3
1 2 1
3 1 2

Oto mój kod:

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

int** load (int *m, int *n)
{
  int i,j;
  scanf ("%d %d", &(*m), &(*n));

  int **A = (int**) malloc( (*m) * sizeof (int) );

  for (i = 0; i < *m; i++)
  {
      A[i] = (int*) malloc ((*n) * sizeof (int));

      for (j = 0; j < *n; j++)
      scanf ("%d", &A[i][j]);
  }
return A;
}

void DISPLAY (int **C, int m, int n)
{
  int i, j;

  for (i = 0; i < m; i++)
  {
    for (j = 0; j < n; j++)
    printf ("%d ", C[i][j]%1000);

   printf ("\n");
  }
}

void FreeMemory (int **A, int m)
{
  int i;

    if (A != NULL)
  {
    for (i = 0; i < m; i++)
      free (A[i]);
    free(A);

  }

}

void ADD (int **A, int **B, int m, int n)
{
  int i, j;

  for (i = 0; i < m; i++)
    {
    for (j = 0; j < n; j++)
      printf ("%d ", (A[i][j] + B[i][j])%1000);

  printf ("\n");
    }
}

int** MULTIPLY (int **A, int **B, int m, int n, int m1, int n1)
{

  int i, j, k;

  int **C = (int**) malloc( (m) * sizeof (int) );

  for (i = 0; i < m; i++)
      C[i] = (int*) malloc ((n1) * sizeof (int));

        for (i = 0; i < m; i++)
          for (j = 0; j < n1; j++)
            C[i][j] = 0;

      for (i = 0; i < m; i++)

        for (k = 0; k < n; k++)

          for (j = 0; j < n1; j++)
            C[i][j] += A[i][k] * B[k][j];
return C;
}

int ** POWER (int** A, int m, int p)
{
  int i,j;

  int **W = (int**) malloc( (m) * sizeof (int) );

  for (i = 0; i < m; i++)
      W[i] = (int*) malloc ((m) * sizeof (int));

  for (i = 0; i < m; i++)
    for (j = 0; j < m; j++)
      W[i][j] = 0;

  for (i = 0; i < m; i++)
    W[i][i] = 1;

  while ( p > 0)
  {
    if (p % 2 == 1)
        W = MULTIPLY(W, A, m, m, m, m);
    p = p / 2;

    A = MULTIPLY(A, A, m, m, m, m);
  }

return W;
}

int main ()
{
  char command[10];
  int p, z, i;

  scanf ("%d",&z);

  for (i = 0; i < z; i ++)
  {

      scanf ("%s",command);

      if (command[0] == 'P')
        scanf ("%d", &p);

      int m, n;
      int **A = load(&m, &n);

    //*********ADD*******//
      if (command[0] == 'A')
      {
        int m1, n1;
        int **B = load(&m1, &n1);

        if (m != m1 || n != n1)
          printf ("ERROR");
        else
        ADD(A, B, m, n);

        FreeMemory (B, m);
      }

    //*********MULTIPLY********//
      if (command[0] == 'M')
      {

        int m1, n1;
        int **B = load(&m1, &n1);

        if (n != m1)
          printf ("ERROR\n");
        else
        {
          int **C = MULTIPLY (A, B, m, m1, n, n1);

          DISPLAY (C, m, n1);

          FreeMemory (C, m);
        }

          FreeMemory (B, m);
      }

    //*********POWER********//
      if (command[0] == 'P')
      {
        if (m == n)
        {
          int** C = POWER (A, m, p);
          DISPLAY(C, m, m);
          FreeMemory (C, m);
        }
        else
        printf ("ERROR\n");

      }

      FreeMemory (A, m);

  }

  return 0;
}

Proszę o pomoc w znalezieniu błędu, pozdrawiam i z góry dziękuję.

0

Znalazłem bład, przy dużej ilości sekwencji ilość pobieranej pamięci rośnie, co świadczy o tym, że chyba moja funkcja delokowania pamięci nie działa poprawnie, czy mógłby się ktoś przyjrzeć funkcji FreeMemory?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0