System.InvalidCastException - Unable to cast object of type.

0

Cześć mam problem z kodem. Do akcji kontrolera przekazuje stringa, który jest zaszyfrowany. Po jego odszyfrowaniu deserializuje go do obiektu jednak przy tej operacji rzucany jest wyjątek:
screenshot-20200907184713.png
Co najbardziej mnie zastanawia to to, że odnosi się on do VisualBasic.
Kod wygląda następująco (W czwartej linii pojawia się exception):

    public ActionResult Start(string value)
    {
      var v = Crypto.GetString(value);
      UserModel n = (UserModel)Serialization.Deserialize(v, typeof(UserModel));
      ViewData["NavBar"] = new NavBarView(n);
      return View();
    }

Kod deserializacji:

    public static object Deserialize(string json, Type objecType)
    {
      return JsonSerializer.Deserialize(json, typeof(ObjectType));
    }
4

W metodzie deserializującej używasz typu ObjectType zamiast typu przekazanego przez parametr.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0