Jak w EF6 pobrać datetime z serwera?

0

Jak w temacie. Jak w EF6 pobrać obecną date i czas na serwerze?

0

Użyć SqlFunctions.GetDate() albo ExecuteStoreCommand("GETDATE()").

0

Ale to można tylko w zapytanich LINQ? a ja bym chciał to ładnie w zmiennej mieć :( jak to ogarnac?

0

A nie działa w ten sposob:

DateTime? ladnaZmienna = SqlFunctions.GetDate();

?

0

{"This function can only be invoked from LINQ to Entities."} :(

0
var dataLadnieWZmiennej = ExecuteQuery<DateTime>("SELECT GETDATE()").Single();
0

var query = context.Database.SqlQuery<DateTime>("select getdate()");
DateTime dateTime = query.AsEnumerable().First();

</del>

Wzorując się na przykładzie post wyżej, fajniej tak:

DateTime dbDate = context.Database.SqlQuery<DateTime>("select GetDate()").Single();
0

@dam1an wygrał :D

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0