Jak pobrać dane z JSON w oracle przy JSON_TABLE

0

Witajcie mam taki fragment JSON'a

"principalsAndManagement":{
"currentPrincipal":[
{
"principalName":{
"fullName":"xxx xxx"
},
"politicallyExposedPersons":[
{
"primaryName":"Andrzej Jankowski",
"entityMatchScore":92,
"supplierRiskScore":90,
"personDetail":{
"entityTypeText":"Person",
"eventDetail":[
{
"eventTypeText":"PEP",
"eventSubTypeText":"ASC",
"eventText":[
"On List [PEP Connect - Poland]"
],
"eventDate":"2017-06-21"
}
],
"name":{
"primaryName":"xxxxxx",
"knownByName":[ ];
},

Próbuję wyciągnąć dane takim zapytaniem:

SELECT DISTINCT bmb_id,
fullNameP,
eventTypeText,
listagg('type: ' || eventTypeText || ' subtype: ' || eventSubTypeText || ' date: ' ||eventDate || ' text: ' || eventText,' | ') WITHIN GROUP( ORDER BY eventTypeText) OVER(PARTITION BY bmb_id,fullNameP,pepPrimaryName,eventDate) AS eventDetail,
pepPrimaryName,
entityMatchScore,
supplierRiskScore,
knownByName0,
listagg (parameterDescription || ': ' || parameterValue,' | ') WITHIN GROUP( ORDER BY parameterDescription) OVER(PARTITION BY bmb_id, fullNameP,pepPrimaryName) AS other_parameters
FROM tabela t
    , JSON_TABLE (T.bmb_json,
          '$' COLUMNS(
          NESTED PATH '$.principalsAndManagement.currentPrincipal[*]'
             COLUMNS("fullNameP" VARCHAR2(500) PATH '$.principalName.fullName' NULL ON ERROR,
             NESTED PATH '$.politicallyExposedPersons[*]'
                 COLUMNS("pepPrimaryName" VARCHAR2(500) PATH '$.primaryName' NULL ON ERROR,
                     "entityMatchScore" VARCHAR2(500) path '$.entityMatchScore' NULL ON ERROR,
                     "supplierRiskScore" VARCHAR2( 500) path '$.supplierRiskScore' NULL ON ERROR,
                     "knownByName0" varchar2(500) path '$.personDetail.entityTypeText' ERROR ON ERROR,
                     -- "knownByName0" VARCHAR2(500) path '$.personDetail.name.primaryName' ERROR ON ERROR,
                 NESTED PATH '$.personDetail.eventDetail[*]' COLUMNS(
                     "eventTypeText" VARCHAR2(500) PATH '$.eventTypeText' NULL ON ERROR
                     ,"eventSubTypeText" VARCHAR2(500) PATH '$.eventSubTypeText' NULL ON ERROR
                     ,"eventDate" VARCHAR2(500) PATH '$.eventDate' NULL ON ERROR
                     ,"eventText" VARCHAR2(500) PATH '$.eventText[0]' NULL ON ERROR
                    ) ,  
                 NESTED PATH '$.personDetail.nonspecificParameterDetail[*]' COLUMNS(
                     "parameterDescription" VARCHAR2(500) PATH '$.parameterDescription' NULL ON ERROR
                     ,"parameterValue" VARCHAR2(500) PATH '$.parameterValue' NULL ON ERROR)                      
                 ))))
 where bmb_id = xxx

I to zapytanie działa. Problem pojawia się gdy to: "knownByName0" varchar2(500) path '$.personDetail.entityTypeText' ERROR ON ERROR,
zamienię na to:
"knownByName0" VARCHAR2(500) path '$.personDetail.name.primaryName' ERROR ON ERROR

Dostaję wyjątek ORA-40462 ... jakieś pomysły bo utknąłem?

1

Myslałem ze problem jest JSON_TABLE, ale jest poprawne po takiej zmianie działa;

SELECT
"fullNameP",
"eventTypeText",
listagg('type: ' || "eventTypeText" || ' subtype: ' || "eventSubTypeText" || ' date: ' || "eventDate" || ' text: ' || "eventText",' | ') WITHIN GROUP( ORDER BY "eventTypeText") OVER(PARTITION BY bmb_id,"fullNameP","pepPrimaryName","eventDate") AS eventDetail,
"pepPrimaryName",
"entityMatchScore",
"supplierRiskScore",
"knownByName0",
listagg ("parameterDescription" || ': ' || "parameterValue",' | ') WITHIN GROUP( ORDER BY "parameterDescription") OVER(PARTITION BY bmb_id, "fullNameP","pepPrimaryName") AS other_parameters

FROM dt,
JSON_TABLE(pole_j, 
    '$' COLUMNS(
    NESTED PATH '$.principalsAndManagement.currentPrincipal[*]'
        COLUMNS("fullNameP" VARCHAR2(500) PATH '$.principalName.fullName' NULL ON ERROR,
        NESTED PATH '$.politicallyExposedPersons[*]'
            COLUMNS("pepPrimaryName" VARCHAR2(500) PATH '$.primaryName' NULL ON ERROR,
                "entityMatchScore" VARCHAR2(500) path '$.entityMatchScore' NULL ON ERROR,
                "supplierRiskScore" VARCHAR2( 500) path '$.supplierRiskScore' NULL ON ERROR,
                "knownByName1" varchar2(500) path '$.personDetail.entityTypeText' ERROR ON ERROR,
                "knownByName0" VARCHAR2(500) path '$.personDetail.name.primaryName' ERROR ON ERROR,
     NESTED PATH '$.personDetail.eventDetail[*]' COLUMNS(
                "eventTypeText" VARCHAR2(500) PATH '$.eventTypeText' NULL ON ERROR
                ,"eventSubTypeText" VARCHAR2(500) PATH '$.eventSubTypeText' NULL ON ERROR
                ,"eventDate" VARCHAR2(500) PATH '$.eventDate' NULL ON ERROR
                ,"eventText" VARCHAR2(500) PATH '$.eventText[0]' NULL ON ERROR
              ) ,  
            NESTED PATH '$.personDetail.nonspecificParameterDetail[*]' COLUMNS(
                "parameterDescription" VARCHAR2(500) PATH '$.parameterDescription' NULL ON ERROR
                ,"parameterValue" VARCHAR2(500) PATH '$.parameterValue' NULL ON ERROR)                      
            ))))

AS jt;

https://dbfiddle.uk/?rdbms=or[...]f3e2c3a6d948a7ab4690cae0bfeb6

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0