Hej,

Próbuje rozwiązać zadanie i wiem, że jestem bardzo blisko, ale nie wiem co zrobić, by było dobrze w 100%.

Opis zadania jest w załączniku, a mój skrypt wygląda tak:

SELECT StudFirstName || ' ' || StudLastName AS STUDENT, SUBJECTNAME AS subject, Title || ' ' || StffirsTNAME || ' ' || Stflastname AS Faculty_Member, SubjectPreReq AS PREREQUISITE , Title || ' ' || StffirsTNAME || ' ' || Stflastname AS Prereq_Faculty_Member
FROM Students A
INNER JOIN Student_Schedules B on A.Studentid=B.StudentID
INNER JOIN Classes C on B.ClassID=C.ClassID
INNER JOIN Subjects E ON C.SubjectID=E.SubjectID
INNER JOIN Faculty_Classes D ON C.Classid=D.ClassID
INNER JOIN Faculty F ON D.StaffID=F.StaffID
INNER JOIN Staff G ON F.StaffID=G.StaffID
WHERE SUBJECTPREREQ IS NOT NULL
ORDER BY Studfirstname

Z góry serdecznie dziękuję za pomoc!