jak powiązać tabele

0

Witam chce połączyć dwie tabele poprzez class i id

mysql> DESCRIBE student;
+---------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| Field  | Type    | Null | Key | Default | Extra     |
+---------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| id   | int(11)   | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| name  | varchar(30) | YES |   | NULL  |        |
| surname | varchar(30) | YES |   | NULL  |        |
| class  | int(11)   | YES |   | NULL  |        |
+---------+-------------+------+-----+---------+----------------+
mysql> desc class;
+------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| Field   | Type    | Null | Key | Default | Extra     |
+------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| id     | int(11)   | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| name_class | varchar(15) | YES |   | NULL  |        |

użyłem ALTER TABLE CHANGE COLUMN class CONSTRAINT FOREIGN KEY (class) REFERENCES class(id) ale wyskakuje mi błąd.

1
ALTER TABLE student add CONSTRAINT FOREIGN KEY (class) REFERENCES class(id)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0