VarType

moRs
VarType
Moduł: Variants
function VarType(const V: Variant): TVarType;

Funkcja zwraca typ podanego varianta. Zwracana wartość jest kodem typu niestandardowego typu Variantów lub jest tworzona na podstawie stałych zdefiniowanym w module System.

12 niższych bitów (zdefiniowanych przez maskę bitową varTypeMask) kodu typu varianta określają typ varianta. Jeżeli variant jest tablicą danego typu ustawiony jest bit varArray. Bit varByRef jest ustawiony jeśli Variant jest referencją (wskaźnikiem) na wartość danego typu.

Poniższa tabela określa znaczenia kodów typu variantów zdefiniowanych w module System:

VarTypeZawartość varianta
varEmptyVariant ma wartość Unassigned
varNullVariant ma wartość Null
varSmallInt16-bitowa liczba całkowita ze znakiem (typ SmallInt)
varInteger32-bitowa liczba całkowita ze znakiem (typ Integer)
varSingleWartość zmiennoprzecinkowa typu Single
varDoubleWartość zmiennoprzecinkowa typu Double
varCurrencyWartość zmiennoprzecinkowa walutowa (typ Currency)
varDateWartość określająca datę i czas (typ TDateTime)
varOleStrReferencja na dynamicznie alokowany łańcuch znaków UNICODE
varDispatchReferencja na obiekt Automation (wskaźnik do interfejsu IDispatch)
varErrorKod błędu systemu operacyjnego
varBoolean16-bitowa wartość logiczna (typ WordBool)
varVariantwartość typu Variant
varUnknownReferencja na nieznany obiekt (wskaźnik do interfejsu IUnknown lub IInterface)
varShortInt8-bitowa liczba całkowita ze znakiem (typ ShortInt)
varByte8-bitowa liczba całkowita bez znaku (typ Byte)
varWord16-bitowa wartość bez znaku (typ Word)
varLongWord32-bitowa wartość bez znaku (typ LongWord)
varInt6464-bitowa liczba całkowita ze znakiem (typ Int64)
varStrArgŁańcuch znaków zgodny z COM
varStringReferencja na dynamicznie alokowany łańcuch znaków (niezgodny z COM)
varAnyWartość Any CORBA

Wartości zwrócone przez VarType odpowiadają wartościom pola VType rekordu TVarData. Typ variantu można zmienić używając VarAsType.

Zobacz też:

1 komentarz

Mam pytanie. Kiedy VarType jest równe varVariant?