Rect

Adam Boduch
Rect
Moduł: Types
function Rect(Left, Top, Right, Bottom: Integer): TRect;

Działanie funkcji Rect jest proste. Na podstawie parametrów tworzony jest rekord typu TRect. Równie dobrze, można utworzyć instancję rekordu TRect i przypisać dane do jego elementów. Przykładowo:

uses
  Types;

var
  R : TRect;
begin
  R := Rect(10, 10, 100, 100);
  // kod równoznaczny:
  R.Left := 10;
  R.Top := 10;
  R.Bottom := 100;
  R.Right := 100;
end.

Identyczne działanie posiada funkcja (również z modułu Types) o nazwie Bounds.

Zobacz też:

0 komentarzy