MinIntValue

Adam Boduch
MinIntValue
Moduł: Math
function MinIntValue(const Data: array of Integer): Integer;

Funkcja wybiera, a następnie zwraca wartość elementu tablicy Data o najmniejszej wartości. Działanie tej funkcji jest identyczne jak MinValue, z tą różnicą, iż elementy tablicy muszą być liczbami całkowitymi.

Zobacz też:

0 komentarzy