IncludeTrailingBackslash

Adam Boduch
IncludeTrailingBackslash
Moduł: SysUtils
function IncludeTrailingBackslash(const S: string): string;

Na podstawie ścieżki przekazanej w parametrze S, funkcja zwraca ścieżkę posiadającą znak \ (Windows) lub / (Linux) na jej końcu, ale tylko jeśli zachodzi taka konieczność.

Przykład:

var
  S : String;

begin
  S := 'C:\katalog\katalog2';

  S := IncludeTrailingBackslash(S);
  S := IncludeTrailingBackslash(S);

  Writeln(S); // wyświetli C:\katalog\katalog2\
end.
Funkcja zachowana jedynie ze względów kompatybilności, zaleca się używanie funkcji IncludeTrailingPathDelimiter która działa identycznie

Zobacz też:

0 komentarzy