ExcludeTrailingPathDelimiter

Adam Boduch
ExcludeTrailingPathDelimiter
Moduł: SysUtils
function ExcludeTrailingPathDelimiter(const S: string): string;

Funkcja działa identycznie jak ExcludeTrailingBackslash. Zwraca ścieżkę (przekazaną w parametrze S) pozbawioną znaku \ (tzw. backslash; Windows) lub / (tzw. slash; Linux) na jej końcu.

var
  S : String;
begin
  S := 'C:\katalog\katalog2\';
  S := ExcludeTrailingPathDelimiter(S);
  Writeln(S); // wyświetli C:\katalog\katalog2
end.

Zobacz też:

0 komentarzy