CallTerminateProcs

Adam Boduch
CallTerminateProcs
Moduł: SysUtils
function CallTerminateProcs: Boolean;

Funkcja powoduje wywołanie wszystkich funkcji zamykających, dodanych przy pomocy AddTerminateProc:

{ ... } 

function Foo1 : Boolean;
begin
  Result := True;

  if Application.MessageBox('Czy chcesz zamknąć aplikacje?', 'Zamykanie programu', MB_YESNO) = ID_NO then
    Result := False;
end;

procedure TMyForm.MyButtonClick(Sender: TObject);
begin
  CallTerminateProcs;
end;

initialization
  AddTerminateProc(Foo1);

end.

Zobacz też:

0 komentarzy