AnsiStrLower

TomRiddle
AnsiStrLower
Moduł: SysUtils
function AnsiStrLower(Str: PChar): PChar;

Funkcja analogiczna do LowerCase. Zamienia wszystkie litery z łańcucha (pierwszy parametr) na małe litery. Różni się od AnsiLowerCase tylko typem parametru.

program Foo;

uses
  SysUtils;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
  S: String;

begin
  S1 := '4pRoGrAmMeRs';
  Writeln(AnsiStrLower(PChar(S1))); // Zobaczymy "4programmers"
end.

Zobacz też:

0 komentarzy