AnsiMatchStr

Adam Boduch
AnsiMatchStr
Moduł: StrUtils
function AnsiMatchStr(const AText: string; const AValues: array of string): Boolean;

Funkcja sprawda czy któryś z elementów tablicy AValues odpowiada łańcuchowi przekazanemu w parametrze AText. W takim wypadku, funkcja zwraca True.

Przykład:

Writeln(AnsiMatchStr('Hello', ['Hello', 'World'])); // zwraca: TRUE
Funkcja rozróżnia wielkość znaków

Zobacz też:

0 komentarzy