AnsiLowerCaseFileName

TomRiddle
AnsiLowerCaseFileName
Moduł: SysUtils
function AnsiLowerCaseFileName(const S: string): String;

Funkcja zwraca pierwszy parametr, z tym że wszystkie litery są małe.

Funkcja analogiczna do LowerCase
program Foo;

uses
  SysUtils;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
  S: String;

begin
  S := 'aBcDeFgH';
  Writeln(AnsiLowerCaseFileName(s)); // Zobaczymy "abcdfgh";
end.

Zobacz też:

0 komentarzy