CSS

Width

Av4

width - ustala szerokość elementu blokowego. Polecenie może dawać różny efekt zależnie od użytego modelu pudełkowego. Szerokość elementu nie jest dziedziczona.

Możliwe wartości:

  • auto - szerokość dostosowana automatycznie (najczęściej maksymalna dostępna).
  • jednostki długości i procenty
  • Inherit - przejęcie wartości rodzica
    Przykład użycia:
    <div style="border: 1px solid red; width: 200px; padding: 10px;">Ten div ma 220 pikseli szerokości (padding lewy + szerokość + padding prawy).</div>
Ten div ma 220 pikseli szerokości (padding lewy + szerokość + padding prawy).
<div style="border: 1px solid red; width: 200px;"><div style="border: 1px solid green; width: auto;">Automatycznie dopasowana szerokość</div></div>
Automatycznie dopasowana szerokość

Jeśli zawartość elementu jest szersza od niego samego, nie zostanie on rozciągnięty (zobacz Overflow i Min-width).

<div style="border: 1px solid red; width: 200px;"><div style="border: 1px solid green; width: 300px;">Element o szerokości 300px, wystaje ponad ten o szerokości 200px.</div></div>
Element o szerokości 300px, wystaje ponad ten o szerokości 200px.

Polecenia pokrewne

CSS

0 komentarzy