CSS

Max-height

max-height - definiuje maksymalną wysokość elementu. Możliwe wartości:

 • None brak ograniczeń, wartość domyślna
 • wysokość wyrażona w jednostkach miary
 • procent wysokości bloku zawierającego
 • Inherit - przejęcie wartości rodzica
  div
  {
  max-height: 100px;
  }

Polecenia pokrewne

 • Height, Min-height

  Odpowiednik html

 • brak

  Wersja specyfikacji

 • CSS 2

  Wsparcie przeglądarek

 • Opera i Firefox (Gecko) obsługują polecenie od dawna
 • Internet Explorer od wersji 7
CSS

0 komentarzy