Tanh

stabilob
double tanh(double x);

Funkcja tanh() oblicza tangens hiperboliczny podanej liczby.

Parametry:<dl><dt>x</dt><dd>Liczba, z której obliczyć owy tangens</dd></dl>

Przykład

#include <stdio.h>
#include <math.h>

#define PI 3.14159265

int main ()
{
  double param, result;
  param = 45;
  result = tanh (param*PI/180);
  printf ("Hyperbolic tangent of %lf degrees is %lf\n", param, result );

Zobacz też:

1 komentarz

a czy gdybym zamiast int main() napisał void main() to też by zadziałało?