Strstr

tazo
char *strstr(char *str1, char *str2)

Szuka jednego lancucha wewnatrz drugiego.

Parametry:
str1
lancuch przeszukiwany

str2
lancuch szukany

Zwracana wartosc:
wskaznik do pierwszego napotkania str2 w str1, jesli nie zwraca NULL.


#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
    char lancuch[] = "Szukam"; 
    char search[] = "am";

    char *se = strstr(lancuch, search);

    if ( se == NULL )
        printf("Nie znalazlem %s", search);
    else
        printf("Znalazlem %s na pozycji %d\n", se, se-lancuch+1);

    return 0;
}

0 komentarzy