Strspn

ceer
size_t strspn(const char* cs, const char* ct);

Zwraca długość przedrostka w tekscie cs składającego się ze znaków występujących w ct.

Parametry:<dl><dt>cs</dt><dd>Wskaźnik na przeszukiwany łańcuch.</dd><dt>ct</dt><dd> Wskaźnik na łańcuch zliczanych znaków ct</dd></dl>Zwracana wartość:
Zwraca ilość pierwszych znaków, które występują zarówno w cs jak i w ct.

Przykład

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main ()
{
  char cs[] = "73fcba";  /* przeszukiwany lancuch */
  char ct[] = "1234567890";  /* lancuch zliczanych znakow */
  int i;
  i = strspn (cs, ct);
  printf ("Dlugosc poczatkowej liczby wynosi %d\n", i);
  return 0;
}

da nam na wyjściu:

Dlugosc poczatkowej liczby wynosi 2


Zobacz też:

0 komentarzy