Strpbrk

atmal
const char * strpbrk(const char *_Str, const char *_Control)

Funkcja ta przeszukuje łańcuch znaków _Str aby znaleźć pierwsze wystąpienie jakiegokolwiek znaku występującego w ciągu _Control. Jeżeli znak został znaleziony funkcja zwraca wskaźnik wskazujący na ten znak, w przeciwnym razie zwraca NULL.

Przykład

Załóżmy, że chcemy się dowiedzieć, czy w naszym tekście (zmienna text) znajduje się + czy -.

#include <string.h>
int main()
{
  char text[] = "abc+";
  char key[] = "+-"; // Znaki których będziemy szukać w zmiennej text

  char* foundChar = strpbrk(text, key);
  if(foundChar) // Sprawdzamy czy wskaźnik nie jest NULLem (czy jakikolwiek znak został znaleziony)
  {
    if(*foundChar == '+')
    {
      // Znaleziono +
      cout << "Plus" << endl;
    }
    else
    {
      // Znaleziono -
      cout << "Minus" <<endl;
    }
  }
  else
  {
    // Nie znaleziono żadnego z dwóch znaków
    cout << "Nie znaleziono" << endl;
  }
}

W tym przykładzie, program wypisze Plus.

0 komentarzy