Strchr

adf88
char *strchr(const char *str, int c);

Szuka znaku c w łacuchu str.
Łańcuch str jest przeszukiwany do momentu natrafienia na pierwszy znak c lub znak null.

Parametry:<dl><dt>str</dt><dd>Wskaźnik na przeszukiwany łańcuch.</dd><dt>c</dt><dd> Szukany znak.</dd></dl>Zwracana wartość:
Zwraca wskaźnik na pierwszy znak c w łańcuchu str lub NULL jeśli znak nie został znaleziony.

Przykład

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
  char c, *p, str[]="ala ma malego kota";
  c = 'm';
  p = strchr(str, c); //szukamy znaku
  if(p != NULL) {
   printf("Znaleziono znak \'%c\' na pozycji %u.\n", c, p - str); //róznica wskaźników da nam pozycje
   printf("Podciąg od znalezionego znaku: \"%s\"", p);
  }
  else
   printf("Nie znaleziono znaku \'%c\'", c);
  return 0;
}

Wersja Unicode:

wchar_t *wcschr(const wchar_t *str, int c);

Zobacz też:

0 komentarzy