Sinh

Coldpeer
double sinh(double x);

Funkcja sinh() zwraca wartość funkcji sinus hiperboliczny dla argumentu x, podanego w radianach.

Przykład

#include <iostream>
#include <math.h>

int main()
{
  std::cout << sinh(5); // program wyświetli: 74.2032
  system("pause");
}

Zobacz też:

0 komentarzy